Proosa

muuda


  • Miks tolmpead sellel kasvukohal surid? Enne 1979. aastat lendas taimede kasvualale kõrvalolevalt kruusateelt suurel hulgal lubjakivitolmu, mis neutraliseeris okasmetsa kõdukihti ja ei lasknud mulda muutuda tolmpeade jaoks ebasoodsalt happeliseks. Seejärel maantee asfalteeriti ja tolmpead hakkasid nendes männimetsa osades, kus muld algselt eriti lubjarikas ei olnud, tasapisi hääbuma.

Luule

muuda

hobusekoppel tolmuse kruusatee ääres
okastraadi taga hobused kaelutsi koos
täpselt needsamad loomad kõik see on nõnda vana
nagu võiks olla üks kähinal häälitsev mängutoos

  • Viiu Härm, "*hobusekoppel tolmuse kruusatee ääres...", rmt: "Luuletusi, lugusid ja midagi ka Margareetast", 1978, lk 28