Proosa

muuda


  • Meie vaimu täiustumisele on ohtlik, kui meid kiidetakse teoste eest, mis ei ole meilt täit jõudu nõudnud. Niisugusel puhul jääb inimene tavaliselt arengus seisma. Rochefoucauld arvab, et veel ükski inimene pole teinud kõike, mida ta teha oleks võinud; ma olen nõus, et see suurelt osalt tõele vastab. Igas inimhinges on annus loidust, mille tõttu ta kaldub tegema peamiselt seda, mis kergem.

Luule

muuda

mind võtab kanda südasuve loidus
nii pehmelt õndsalt nagu unist last
kes rõõmsalt lallutades äkki roidus

  • Viiu Härm, "*mind võtab kanda südasuve loidus...", rmt: "Luuletusi, lugusid ja midagi ka Margareetast", 1978, lk 9