Luule muuda

Mitte lubada
linna haljasaladel
vikatit pinnida,
hobuseid rautada
või
tulla vaatama
"Luikede järve",
vöö asemel saag!