Proosa

muuda
  • Trükitud ridades polnud võimalik kahelda, trükisõna oli meile püha, parajad jõmpsikad nagu me olime, — olgugi tegu ainult masinakirjaga. Paljude paranduste, mahatõmbamiste ja täiendustega oli trükitud too "Schulbaumide perekonnalugu", mille oli kokku seadnud ja kirjutanud minu isa. Kolmekümnendate aastate lõpul olevat perekonnakroonikate kokkuseadmine olnud laialt levinud tegevus. Pruunikate rabedate pappkaantega kaust paigutas meie teadaolevad esiisad 15. sajandisse, see olevat põline koolmeistrite suguvõsa, juba sajandeid. Loendamatud nimed ja daatumid ei pakkunud meile tollal kuigi suurt huvi; vaarisa Tõnu, kellel olnud 4 naist ja 24 last, jäi üle aegade ulatuvaks erandiks teiste üsna ühetaoliste elukäikude reas. (lk 6)
    • Ine Viiding, "Perekonna au", rmt: "Perekonna au. Reportaaž operatsioonilaualt", 1982


  • "Jimmy on politseinik, eks ole?" küsis Jane erilise huvita. Ta heitis pilgu kellale. Lõunasöögini oli pool tundi. Ta süütas suure supipoti all Calori balloonist gaasitule, segas leent ja pani kaane tagasi.
"On jah. Kui talu paari aasta eest vabaks jäi, siis Mary lootis, et mees tuleb ehk tagasi, aga tema jäi Lerwicki. Kui ta poega ei saa, siis on ta viimane Perez Shetlandil. Aga Fairi saarel on kogu aeg mõni Perez olnud — sestpeale, kui üks Võitmatu Armaada pardalt pärit meremees kaldale uhuti."
"Ka tütar võib nime alles jätta ja seda edasi kanda," torkas Jane. Tema arvates pidanuks just Maurice soostereotüüpide ohtlikkuse koha pealt teistest targem olema. Kõik külastajad eeldasid, et just tema on selle jaama ülemus ja Angela korraldab broneeringuid ning majapidamist. Tegelikult oli Angela teadlane. Üks neist, kes ronisid kaljudel ja rõngastasid tormilinde ning lõunatirke; kes võttis Zodiaci binokli ja loendas linde, sellal kui Maurice vastas telefonikõnedele, kantseldas personali ja tellis tualettpaberit. Ja erialastel põhjustel oli Angela abielludes säilitanud oma neiupõlvenime.
Maurice naeratas. "Muidugi, aga Jamesi ja Mary meelest ei oleks see päris see. Eriti Jamesi. Juba see on halb, et Jimmy ei taha koju tulla ega Good Shepherdit üle võtta. James tahab pojapoega." (lk 15-16)