• Pole olemas võimatuid unistusi, on vaid piiratud ettekujutus võimalikkusest.
    • Beth Mende Conny
  • Tõelises ilus nagu vapruseski, on midagi niisugust, mida piiratud hing ei söanda imetleda.
  • Ent piiratud inimene oskab piiratust näha vaid teistes. Ta pidas enda vaatevälja väga avaraks ja punktid, kus tema maailmavaade Martini omaga kokku põrkas, pidas ta tema piiratuse tähiseks.
  • Ruthi juures ilmnes tavaline ühekülgsus, mis paneb inimolendi arvama, et nimelt nende nahavärv, uskumus ja poliitika on parimad ja teiste, üle maailma laialipillutatud inimeste vastu pole saatus nii helde olnud. Just seesama kitsarinnalisus sundis vanu heebrealasi jumalat tänama, et see ei lasknud neil naistena sündida, ja saadab tänapäeva misjonäre maailma otsa jumalaid ümber vahetama.