Proosa

muuda
  • "Kui ma sinuga ei oleks abiellunud, siis ma oleksin kellegi teisega abiellunud, aga see poleks olnud see," ütleb noor naine oma mehele. See on lihtne näide repliigist, mida saab panna kõlama mitmel moel. Lause konstruktsioon ei anna midagi peale ilmselge edastamise: kui poleks abiellunud ühega, oleks abiellunud teisega ja muidugi see poleks see, sest see oleks ju keegi teine jne. Ent mõtestamises ongi asja tuum, selle kaudu võitleb noor naine end iseseisvaks. Ühtäkki ei ole naise elu kulgemine, sealhulgas abielu manipuleeriva mehega, enam midagi etteantut ja muutumatut.