Reservsõjavägi

Proosa muuda

  • Venemaa mobilisatsioonisüsteem erineb oluliselt Eesti omast: meil koosneb reservsõjavägi väljaõpetatud üksustest, üksuseid õpetatakse reeglina välja ajateenistuse jooksul ning me pöörame väga suurt tähelepanu meeskonna tundele ja kokkukuuluvusele, et saavutada lühike lisaväljaõppeks vajalik aeg juhul, kui me need üksused formeerime ja mobiliseerime.
Venemaa mobilisatsioonisüsteem on teistsugune – arvestus käib geograafiliselt, inimese elukoha järgi. Üksustesse kantakse reservväelased elukoha järgi – nad pole oma kaaslastega enne kohtunud. See nõuab palju reservväelasi ja aega, et tuleks sellisest üksusest toimiv üksus.