Elukoht on koht, kus keegi elab, isegi kui tal seal õieti mingit elu ei ole - kuni ta seal elab, ei ole ju mujal ka.

Proosa

muuda


  • Ma saan aru, et maailmas on leitud teatud piirkondi, näiteks mäestikes, kus elatakse väga kõrge eani. Eestis niisugusel uuringul suurt mõtet ei ole, sest oleme väga liikuvad. Eestis on vähe kohti, kus inimesed elaksid põlvkonniti ühes kohas. Muu hulgas nõukogudeaegne inimeste suunamine lõi maarahvastiku pildi väga segi. Näiteks pärast kõrgkooli lõpetamist suunati spetsialistid üldjuhul kodukandist kaugemale. Seetõttu ei ole mõtet uurida kohaspetsiifilist pikaealisust.