Spoonerism ehk paragrammatika on lause või fraas, kus kahe lähestikuse sõna mõned häälikud, tähed või morfeemid on ära vahetatud (sellist vahetust nimetatakse kirjandus- ja keeleteaduses metateesiks). See võib juhtuda kogemata keeleveana või kavatsetult sõnamänguna. Spoonerismid on saanud nime Inglise vaimuliku ja Oxfordi Ülikooli õppejõu William Archibald Spooneri järgi, kel väidetavalt esines sageli spoonerisme (samas võib nende omistamine Spoonerile olla ka puhtfolkloorne). Samas on spoonerismid levinud paljudes kultuurides, sealhulgas laste keelemängudes ja folklooris, kuid ka kirjandusklassikas. Üldjuhul on spoonerismid otseselt tõlkimatud.

Spoonerismide kohta

muuda
 • Spoonerism lähtub reverend William Archibald Spooneri (1844–1930), anglikaani kirikutegelase ja Oxfordi õppejõu nimest, kes olevat alatasa öelnud asju, nagu You have hissed all my mystery lectures; It is kisstomary to cuss the bride; Yesterday our queer old dean gave an audience jts. Iseküsimus on muidugi see, kui paljud neist ütlustest kuuluvad tegelikult Spoonerile ja kui paljud on lihtsalt folkloorsed väljamõeldised, mis seostatud tema atraktiivse nimega. Mahadev Apte (1985, 183[1]) teab Spooneri kolleegidele ja õpilastele viidates väita, et ta ei öelnud neid üldsegi.
 • Definitsioonijärgselt naljakad on samuti metateesil põhinevad vahetatud silpidega vm häälikujärjenditega vormelid (ingl. spoonerisms), nt "Tõe ja õiguse" III köites (Ramilda-Rimalda, Miralda-Marilda, Diralma-Darilma), mida folkloor kasutab põhiliselt kergemate või raskemate siivutusefektide tekitamiseks (Juta Silk, murukannike, kott jäi Virtsu jts). "Spuunerism" ja keerdküsimus võivad ka tehniliselt ühte sulanud olla (What is the difference between a nun and a girl in a bathtub? – The nun has hope in her soul).

Spoonerisme

muuda
 • "Appi, appi!" karjatas Notsu. "Elevants, kohutav Elevants!" Ja ta põgenes augu juurest nii kähku kui jalad võtsid, ise aina kisades: "Appi, appi! Ko-hu-ut... E-e-le-vants... E-ehutav Kolevants!"


 • Saamatu rabas raamatusabas.
 • Haaramatu pila võidab iga kell piiramatu hala.
 • Purjutaja kiruks kirjutaja puruks.
  • A. Itskok (Mati Soomre), "Algus on otsas. Keelevigureid", 1998


 • SA PURJUD, ET MA OLEN ARVAS, EKS OLE?
  • Surm "Parandatud Trummi" kõrtsmikule. Terry Pratchett, "Mort", tõlkinud Allan Eichenbaum. Varrak 1999, lk 187


Inglise keeles

muuda
 • Don't sweat the petty things and don't pet the sweaty things. ("Ära higista pisiasjade pärast ja ära käperda higiseid asju.")
  • Ameerika koomik George Carlin, as quoted in Lovinger, Caitlin (April 7, 2018). "Triple Spoonerisms". The New York Times.

Viited

muuda
 1. Apte Mahadev 1985. Humor and Laughter: An Anthropological Approach. Ithaca–London