Kunstis on aega tavaliselt kujutatud vana mehena. William Hogarthi karikatuuril tahmab Aeg pilti.

Aeg on sündmuste järgnevuslik korrastatus ja sündmuste omavaheline kaugus selles korrastatuses.

 • Me kurdame aja nappuse üle, ent käitume nii, nagu oleks seda lõputult.
 • Ei ole halvemaid, paremaid aegu, on ainult hetk, milles viibime praegu.
 • Inimene kaotab aastatega kõik: nooruse, ilu, tervise, auahnuse. Ainult rumalus ei jäta teda kunagi maha.
 • Mis on aeg? Kui keegi seda minult ei küsi, siis ma tean; kui ma seda aga küsijale seletada tahaksin, siis ma seda ei tea.
 • Aeg on suur õpetaja, aga kahjuks ta tapab kõik oma õpilased.
 • Mis on aeg? Aega ei ole olemas. Aeg on arvud, aeg on olemuse suhe olematusesse.
 • Aeg on nagu tsirkus: ta muudkui pakib asju ja valmistub edasi liikuma.
 • Aeg ei loe midagi. Üks päev võib tähendada palju, ja hulk aastaid mitte midagi. Ainult seal, kus seisavad arengu viidapostid, on toimunud midagi, mis jääb.
 • Aeg on mööduvate sündmuste jõgi ja tugev on ta vool. Vaevalt jõuab üks asi ilmuda nähtavale, kui see samas neelatakse, tema kohale asub järgmine ja ka see kaob.
 • Suurim osa ajast kaob halba tehes, suur osa eimidagi tehes, kogu elu midagi muud tehes.
 • Kõik on võõra oma, ainult aeg on enda oma.
 • Aeg on kingitus, mida isegi kõige tänulikum saaja ei suuda iialgi tagasi maksta.
 • Kõikidest võimalikest kaotustest on kõige suurem ajakaotus.
 • Aeg jahutab, aeg selgitab, ükski meeleolu ei saa kesta mitmeid tunde täiesti muutumatuna.
 • Ajal ei ole jaotusi, mis märgiks selle möödumist; kunagi ei kuuluta äikesetorm või trompetihüüded uue kuu või aasta algust. Isegi kui algab uus sajand, oleme ainult meie, surelikud, need, kes helistavad kelli ja paugutavad püstoleid.
 • Ainus viis aega võita on teda mitte tähele panna.
 • Kui aeg on kontrolli alt väljas, võtab ta kummalisi vorme.
 • Mis on aeg? See on madu, mis sööb oma saba.

AnonüümsedRedigeeri

 • Aeg on täis valusaid pisaraid ja andeksandmatuid pettumusi, kuid on ka täis hetki, mis iial ei unune ja säravad aastate pärast ning hüüavad tasa: Oli kord...
 • Aeg on väärtus, mis kaob ka kulutamata.
 • Inimese kujutlusvõime ei ole kõikvõimas - igavik ja lõpmatus ei mahu sinna sisse.
 • Kes aega hindab, sellele inimesele püüab aeg ka väärtust anda.
 • Kes muutub koos ajaga - see ei jää ka ajale jalgu.
 • Aeg ravib kõik haavad.
 • Ole ajaga kokkuhoidlikum kui rahaga, sest ajaga võib teenida raha, kuid rahaga ei saa osta aega.
 • Eksib see, kes arvab, et elu koosneb sajanditest, aastakümnetest, aastatest, kuudest, tundidest. Ei. Ainus reaalsus on hetk, ja kes seda ei tea, see elab nii, et tegelikult ei elagi.
 • Aeg on viis, kuidas Jumal väldib kõikide asjade juhtumist ühekorraga.
 • Suurim erinevus aja ja ruumi vahel on see, et aega ei saa uuesti kasutada.

VanasõnadRedigeeri

 • Aeg aitab arstida.
 • Aeg aitab konna mättäle ja kehva kannikale.
 • Aeg annab abi (head nõu; arutust).
 • Aeg jahutab tuska ja kustutab vihatuju.
 • Aeg koolitab.
 • Aeg kuivatab märja maa ja pillutab pisaraid.
 • Aeg küpsetab asju.
 • Aeg lõpetab leinapäevad.
 • Aeg maksab raha.
 • Aeg on õnne asutaja.
 • Aeg parandab haavad, aga jätab armid.
 • Aeg vanemaks, ega meiegi nooremaks.
 • Aeg võidab viimaks vaenu.
 • Aeg õpetab albi targemaks.
 • Aega ei saa (või) rahaga osta.
 • Aega kurel koolda, kuni soo sulab.
 • Aega läheb (kulub), asja saab.
 • Aegamööda asi parem.
 • Aegamööda asjad käivad.
 • Anna aega, aeg annab head nõu!
 • Ega aega ole aiateibast võtta.
 • Ei virgal puudu tööd ega laisal aega.
 • Hea asi nõuab aega (iga asi tarvitab aega).
 • Iga aeg küsib oma tööd taga.
 • Kes aega viidab, see aega saab.
 • Kõht teab paremini kui kell oma aega.
 • Kõik ajab oma aega taga.
 • Küll pikk aeg vaagub kord hauale.
 • Mida rohkem aega, seda parem töö.
 • Paranda, kui paras aeg!
 • Parem aegsasti ette vaadata kui pärast kahetseda.
 • Pea aega kalliks, aeg hea mees (kärme) mööda minema.
 • Surm ei küsi aega taga.
 • Tuleb aeg, tuleb nõu.
 • Uni ajab oma aega taga.
 • Uued ajad, uuet asjad.
 • Vargus tuleb omal ajal valgele.
 • Väänä vitsa, kui vits väändib (väänämise aeg)!
  • Eesti Vanasõnad, Suurest korjandusest kokku põiminud M. J. Eisen, Eesti kirjanduse Seltsi kirjastus Tartus 1929

Vaata kaRedigeeri

 
Vikipeedias leidub artikkel