Juhan Smuul

Eesti kirjanik


Juhan Smuul (1954. aastani Johannes Schmuul; 18. veebruar 1922 Koguva küla, Muhu saar – 13. aprill 1971 Tallinn) oli eesti proosakirjanik ja luuletaja.

"Kirjad Sõgedate külast"Redigeeri

Tsiteeritud väljaande järgi: Juhan Smuul, Hea meremeeste hoidja [proosakogumik], Tallinn: Eesti Raamat, 1972

Teine kiri. "Naised"Redigeeri

 • Esimehe juurde tuli keskealine mees. Siledaks kammitud pea, korralikult pügatud vurrud. Midagi rohkemat esimesel nägemisel meelde ei jäänud. On juba sääraseid looduse poolt siledalt väljastantsitud nägusid. Ta nimi oli Kompass, aga kõik, noortest vanadeni kutsusid teda "nagu öeldakse".
"Kuidas mõjub … Kompass?" komistas esimees nime nimetamisel. Pidi samuti ütlema — "nagu öeldakse".
[---]
"Nagu öeldakse …" pomises Kompass ega ütelnud midagi.
"Et ta, hall vares, midagi ise ütleks," kirus Aer vaikselt. "Kogu aeg elab võõrastest lausetest. Ja on ennast neid kõrini täis toppinud nagu postikott. Nagu öeldakse … nagu öeldakse … aga ise ei ütle midagi. Tõhk." (lk 38–39)
 • Kümme käsku naistele olid lihtsad: "Karda jumalat, karda meest, karda mehevanemaid. Tööd ära karda."
Ja naised kündsid, külvasid, lõikasid. Nendelt nõuti palju. "Naine peab toitma mehe ja kuus last," öeldi nende kohta. (lk 42)

"Muhulaste imelikud juhtumised Tallinna juubeli-laulupeol"Redigeeri

Juhan Smuul, Muhulaste imelikud juhtumised Tallinna juubeli-laulupeol, Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963 (taastrükk kogumikus: Juhan Smuul, Hea meremeeste hoidja, Tallinn: Eesti Raamat, 1972, lk 265–354)

 • Kauguse mõiste on tinglik. Kui ma laps olin, rääkis isa esimesest Muhu kaupmehest, kes käis kaupa toomas "päeva risti alt", sealt, kus elavad valged varesed. Taevas olevat seal nii madalal, et seitsmejalane mees peab küürus käima. Ma ei osanud kuidagi siduda seda "päeva risti" ja nii madalat taevast.
Hiljem tuli välja, et kaupmees tõi kõik Lihulast. (lk 10)
 • Kui näen koketilt viltu pähe torgatud muhu tanu, paistab mulle, et lodi on heinakuhjale kummuli lükatud. (lk 11)
 • Vaata seda lillede merd, mis ümbritseb kergeid jalgu ja mida kutsutakse "ai". Ühes ooperis lauldakse: "Sinu südame küljes ma takjana ripun." Noh, muhu seelik on selline ooper, mis võtab külge kõik takjad, ja kui teda kannab õige tütarlaps — siis ka südamed. (lk 11)
 • [Mare Tüürimees:] "Ma olin rikas minia et oi-ee! Mul oli kakskümmend kolm seelikut, mul oli neli suurt kirstu kõike muud. — Aga tema — mis tema oli? Paljas poiss. Ja ema õpetas: valitse teda, istu ta kaela peal, ära lase mehel pead tõsta!"
"Kas valitsesid?" küsiti.
"Valitsesid? See oli nii kõva südamega et oi-ee. Laulatuse ajal ma astusin talle Rinsi kirikus jala peale — see pidi aitama. Ja tema kohe valjusti:
"Ära togi, mo arm!" Pisut puudu, et oleks äianud. Kõva südamega oli, rahu tema põrmule." (lk 27)
"Kust sai siia, keskele Atlandi merd, see kuue-aeru paat? Ning miks ta on nina taeva keeranud ega hoia pead vastu lainet?" (lk 29)
 • Tõepoolest, "Loreida" keeras end ilusasti välja. Kuid just siis, kui ta hakkas võtma viimase võimaluseni paremale pardale keeratud rooli sunnil elegantset kaart paremale, Tallinna lahe poole, kallutas laeva nina tagasi juhuslik tuulepuhang ja "Loreida" liverpoom sihtis otse vastaskail olevat puust sadamakemmergu ust.
"Rool paremale!" kisendas Timofei hirmsa häälega.
"On rool paremale!" vastas Mare.
"Rohkem rool paremale!" hüüdis Timofei.
"Rohkem ei anna!"
"Liverpoom läheb peldiku!“ hüüdis Timofei.
"On: liverpoom peldiku!" vastas Mare nii, nagu ta oli kuulnud vastavat roolimadruseid vahitüürimeeste korraldustele suurtel laevadel.
Kuid rohkem käsklusi ega vastuseid enam ei tulnud. Kostis laudade ragin, pinguletõmmatud vandi kaeblik laul ja "Loreida" kaugele etteulatuv liverpoom tungis sisse ühiskondliku ehituse uksest. Samal ajal hakkas "Loreida" uuesti rooli kuulama, keeras end paremale ja tugev liverpoom tõstis laeva inertsi tõttu ühiskondliku hoone tema vundamendilt.
Vajus mööda kai kivine nurk. Ees sillerdas laht tõusva päikese kiirtes; kerged, lõbusad lained säbrutasid ta pinnal nagu vill talle seljas. Ja seda ilusat hommikust lahte täiendas sobivalt jants "Loreida", kes puust ninaga tõukas laiali sinist vett. Ta mastid kõrgusid ja nagisesid, ta purjede valged rinnad paisusid neitsilikult, ja roolisolev naine hüüdis ninasseisvale, süngele ja tummale kaptenile:
"Ega kedagi ometi sees ei ole?"
Saarlased on alati silma paistnud kaine vaatega elule ja olukordadele. Ning kapten, heites tigeda pilgu liverpoomil rippuvale ühiskondliku hoone korpusele, vastas asjalikult:
"Kui oleks, küll kisaks." (lk 30–31)
 • Sensatsioon sensatsiooniks, kuid ühiskondlik hoone tuli välja maksta.
Mida see lugu näitab:
1) Austa seadusi. Kui Sulle pakutakse puksiiri elus, sadamas, kirjanduses, võta ots ja lohise järele. Sulle ei juhtu midagi, sa ei riskeeri millegagi.
2) Ära topi oma nina sinna, kuhu sind pole kutsutud. Sest küsimus pole sinu ninas, vaid selles, et tema eest peavad sageli vastutama teised. "Loreida" liverpoomi jultunud käitumine on sellele ilmseks tõendiks. Tema tegi töö, aga kapten vastutas.
3) Ka väike rahvas on võimeline suurteks tegudeks. Meie, muhulased ei taha kelleltki ära võtta nende au ja kuulsust, kuid mis meie oma on, jäägu meile. (lk 34–35)
 • Aadu Kadakat lähemalt tundes peab ütlema, et see oli töömees mis töömees.
[---]
Kui naine pani teda kinni hoidma tapetavat kukke, jooksis see ta käest ära. Ta vaatas linnule järele ja imestas: "Loomal ikka looma jõud." (lk 38)
 • Vanad eesti näitekirjanikud kirjutasid vaatuse lõppu:
"Vahetekk kukub"
(lk 47)
 • [Ants Logi:] "Kui iga odratolguse pärast halle juukseid kasvatada — siis ei maksa üldse elada." (lk 62)
 • Tönnsabade olukord oli hirmus. Kõigist maa-aluse pärusmõisa filiaalidest töötas veel ainult üks — Nahkade Paksuse Määramise Eksperimentaalne Töökoda (edaspidi: NPMETK). Ning sellegi töö jooksis ummikusse selle tõttu, et nad hakkasid tegelema kõige tänamatuma tööga — bürokraatide nahkade paksuse võrdleva uurimisega.
Nahkade paksus määrati varem kindlaks säärase uduse mõiste nagu hinge omaduste varal. Kuid me ei lasku teaduslikesse üksikasjadesse oma puudulikkude keemia-alaste teadmiste pärast.
NPMETK ei kasutanud uurimusteks mitte surnud hingi, vaid bürokraatide omi, kes elavad alles maa peal. Katsematerjali hankimine käib nii: — kui sa istud päeva kolmandal koosolekul ja kuulad järjekordset aruannet sellest, kui kahjulik on inimesi ära kiskuda nende põhiülesannete juurest — siis tundub vahel, et tahaksid teha ühe väikese uinaku. Kuid enne, kui tukk peale tuleb, vilksatab silmade eest läbi veider hall vari. Ära mõtle, et see on saabuv uni. Tegelikult on see tönnsaba, kes kaob läbi õhuakna või ventilaatori bürokraadi poole hingega. Ta lõikas selle ära eriliste kääridega. Meile võib säärane operatsioon tunduda julmana. Tegelikult on see kõige valutum, mida kunagi on teostanud NPMETK kaastöölised. Kõik katsealusteks valitud bürokraadid jäid ellu. Rohkem — mitte ükski neist ei tundnud, et neil midagi puuduks või neis midagi muutus. Ainult üks, kellelt ahnepäits-tönnsaba lõikas ära 82% hinge üldpindalast, olevat õhtul oma naisele kiitnud:
"Ma ei tea, Amaalia, aga täna on nii lahe olla." Peale selle olevat ta andnud keretäie oma viieaastasele pojale. Mitte, et poiss midagi paha oleks teinud, vaid sellepärast, et ta oli kohusetundlik isa.
NPMETK-as vormiti pooltest hingedest uuesti väikesed bürokraadid, kellede juures tönnsabad teostasid mõõtmisi. Juba esimesed katsed andsid hämmastavaid tulemusi. Selgus, et tugevam nahk on ainult Paksul Margareetal, kuigi, ausalt öelda, ma pole selle eaka daami juures märganud mingeid hingeliigutusi.
Kuid sellel päeval, kui ahnepäits-tönnsaba saabus 82% bürokraadihingega, läks asi täiesti viltu. Sellest päevast peale ei valitsenud töökoda mitte tönnsabad, vaid bürokraadid. Samasest 82-st sai nende eestvedaja. Ning tönnsabad sattusid tõelisse põrgu. Bürokraatide koosolek otsustas iga päev koostada (mitte välja saata!) vähemalt 200 ringkirja, korraldust, instruktsiooni. Peale selle — igaüks neist püüdis oma koosseise laiendada ja muudkui tagusid tönnsabadele pitsereid otsaette. Ja tönnsabad, väikese haridusega nagu nad olid, kirjutasid sabasid nukralt sorgus hoides päevad otsa ringkirju, korraldusi, instruktsioone. Õhtuti said nad rängalt sõimata — need polnud küllalt pikad, küllalt udused, alajaotused punktide kaupa ei rahuldanud. Vaesed, vaesed tönnsabad! Ainult üks, see, kes koostas Maanteede Valitsusele kaitsekirja Eesti teede äärde asetatud kipskujude kohta; kes oskas leidlikult kõik sellega seotud keerulised küsimused viia alumiiniumvärvi eelistele liimvärvi ees — sai kiita. Kuid mis sellestki välja tuli? Intriigid tönnsabade seas. (ptk 8; 1972: lk 311–312; 1963: lk 77–79)
 • Need, kes on harjunud ükskõik kus mängima esimest viiulit ja satuvad äkki noodipuldi olukorda, äratavad alati kurbust ja meenutavad närtsinud naerist. (lk 87)
 • Need, kes loevad eesti luule arvustusi, aga luuletusi ei loe, saavad teada, et kaasaegne eesti luule koosneb: a) paigaltammumisest, b) sammudest edasi, c) sammudest tagasi ja d) etappidest. (lk 91)
 • "Riim on see, kus ridade tagumised otsad ilusasti kokku kõlksuvad," — õpetas möödunud sajandil üks eesti luule- ja luuleteooria pioneere. (lk 106)
 • "Solvunuid palutakse koguneda laululava taha!"
[---]
Teadustaja astus mikrofoni ette:
"Esineb (ta võttis taskust pika pabeririba) EN Kirjanike Liidu, EN Heliloojate Liidu, EN Arhitektide Liidu, Eesti NSV Teatriühingu, EN Kunstnike Liidu ja Organiseerimatute Vabakutseliste Liiga Solvunute Sektsioonide ühendkoor."
[---]
Kuid pretensioonidega andetus on alati, seaduspäraselt tige. (lk 134–135)
 • Absoluutselt kõik, mis dramatiseerida andis, oli dramatiseeritud. Leidmata materjale ilukirjandusest, pöördus ta põllumajandusliku kirjanduse kui kõige aktuaalsema poole ja dramatiseeris ära brošüüri "Oraste pealtväetamisest". Mürk-Trumm saatis selle kõigile vabariigi teatritele.
Kaks suuremat ei vastanud.
Kahe nädala pärast tuli vastus "Kunsti kilbi" teatrist:
"Peale põhjalikku otsimist teie dramatiseeringu lehekülgedel teatame, et me ei suutnud leida ei kangelasi ega kangelast. Soovitame dramatiseeringu lavakõlvuliseks muutmiseks töötada nende teravama väljatoomise suunas. Lugupidamisega ..." jne.
Mürk-Trumm solvus. Naine aga soovitas: "Kaeba Moskva. Las võtavad kunstilise juhi maha."
Mürk-Trumm kaebas.
"Linnutaja" teatrist vastati, et nad võtaksid "Oraste pealtväetamise" repertuaari, kui 1) positiivne leer oleks olemas; 2) negatiivne leer oleks olemas; 3) kui dramatiseeringul oleks kunstiline väärtus ja 4) mingi mõte. Lugupidamisega jne.
Mürk-Trumm kirjutas uue ja pikema kaebuse.
Kuid ammendav hinnang, mille peale dramatiseerija enam kaebama ei läinud, tuli "Kaarel Müristaja" teatrist. Raskelt loetava käekirjaga oli visatud üle tiitellehe:
"Mögga! K. I." (lk 136–137)

"Jäine raamat"Redigeeri

Antarktise-reisi päevik

Tsiteeritud väljaandest: Juhan Smuul, Hea meremeeste hoidja [proosakogumik], Tallinn: Eesti Raamat, 1972

 • Kuid hea maali — nagu hea raamatugi — tõeline kunstiline mõju algab minu arvates sealt, kus me lahkume teose juurest või paneme raamatu käest ja jääme mõtlema — mis ta ütles? Küsimuse puudumine, kunstiteose võimetus selle tekitamiseks on vaesuse tunnus. (lk 509)

"Jaapani meri, detsember"Redigeeri

Tsiteeritud väljaande järgi: Juhan Smuul, Hea meremeeste hoidja [proosakogumik], Tallinn: Eesti Raamat, 1972

 • Ilmselt kaldun juba teemast kõrvale. Kuid ma pole esimene ega viimane, kes klassikute tsitaate kasutab oma vigade õigustamiseks. Leidsin just paraja Henry Fieldingi "Tom Jonesist":
"Lugeja, enne kui me koos edasi läheme, ma leian kohase olevat sind ette hoiatada, et kavatsen kogu jutustuse kestel teemast igal sobival juhul kõrvale kalduda; millal seda teha, tean ma ise paremini kui mõni (jätsin ühe omadussõna välja — J. S.) Kriitik … Sest ma ei kavatsegi nende poole pöörduda otsuse saamiseks, enne kui nad mulle esitavad tõendi, et neil on õigus minu üle kohut mõista."
Ka edaspidi mõtlen teistest autoritest tsiteerida ainult neid lõike, mis mulle suuremal või vähemalt määral kasuks tulevad. (eessõna, "Kallis G. I. lk 590)
 • "Ma leidsin!" jäid viimasteks sõnadeks lapsele, kes sõja järel leidis granaadi ja kutsus oma mängukaaslasi seda vaatama. (1. ptk, "Eureka!", lk 592)

"Muhu monoloogid"Redigeeri

Juhan Smuul, "Muhu monoloogid. Polkovniku lesk", Tallinn: Eesti Raamat, 1968.

"Mardi Riste"Redigeeri

 • Jutu tegemine oo sõhuke samune: kirjuta aga üles, mis sa näed-kuuled, ja pane pisut juure. Võta seesamane meite igapäevane elu, aa ta natuke segamini ja pane asjad moodi. Aga armastus peab sees olema. Armastus peab olema. Eineh, mis ma reagi — kaks tükki peab olema. Esteks peab esimine olema, sõuke, misega me kõik mehele läksime. Jutu sees oo ta nii kena kut üks sinine lill sarapuupõesa all ja puhas kut piimanõu. Aga siis akkab see teine tulema — esite ikka pissi-tassa, sõnad ja sõuksed asjad, siis ta paneb inimesed kibama kut kirpude käe ja lõpuks ta tuleb kut marupull, nõnna et väravast pilpad järel ja jutt otsas. Sedamoodi oo armastusega. (lk 12)
 • Ja lähe see laulu tegemine nii kergest üht, nagu mõni mõtleb. Üks pühapäe ma akkasi tegema, ikka meite küla elust ja kis see ea, mis see sant oo, ja mõned noorde inimeste asjad panni koa sisse — ikka kenam. Siis ma reaksi veel viljalõikusest ja merepüüst. Omingu akkasi tegema, pühapäene päe, kirgu-aa pidasi vahet — siis ep tohi koarta mängi ega laulu teha —, ja voata, alles viduse varul lõpetasi. Ma's soagid rohkem kut kuuskümmend kolm salmi. See oo tundmuste asi. (lk 12)
 • Siis ma ütlesi: sind soab laulu sisse seisma pandud kut kirgu äbiposti, ja se oo ullem kut vangimaja. Vangimajast soad sa ämma löömise eest varsti lahti, aga laulu sees sa seisad sada voastat ja ükski palumine sind sealt lahti ei lase. Nõnna. (lk 13)

"Ärni monoloogid"Redigeeri

"Hanilaiu matused ja Muhu territoriaalveed"Redigeeri

 • Võttis naha soojaks nagu sõrulasel. Ah mismoodi sõrulasel? See olli sihuke mees, kis iga talve köis jääaukus ojomas — ise oidis augu lahti. Aga üks talve olli nii külm, et tõmbas oma kolm jalga puhast jääd peale ja sõrulase ojomisekoht jähi nii väikseks kut ülgeauk. Sõrulane sukeldus, just niimoodi ta ütles: "Äi, ma sukeldun!" ja eksis jää all ää. Pärast, kui välja sai, kaibas: "Küll võttis naha kuumaks!" Jah. (lk 15)
 • Joosep ütles, et Ärni, mis siis muhulastele jääb, kui iidlased akkavad merd tahtma ja Anilaiu mehed koa. Voata, nad oo sest aast omale merd tahtma akan, kui Tartu mehed uusi nimesid välja mõtlema akkasid. Loe lehte! Enne olli ikka Muhu väinad, ja sõnna sekka läks Soela ja Irben ja Suur ja Väike väin. Aga siis akkasid Tartu mehed mõtlema, et muhulastel nagu natuke palju au, ja nüüd ma loe, et ma ela Väinamere soartel. Mis Väinameri? Mis kuradi Väinamere soared? Ühe kapteni käest ma küsisi, et kuidas merekoartide peal ja lootsiroamatutes oo. Tema ütleb — Muhu väinad. Tema ütleb — Moonsundi arhipelaag. Ja tema teab, ta oo kapten ja teist-kolmat moodi. /---/ Aga kui ma need Tartu mehed kätte soa, kis muhulaste käest nende väinad ää võtsid, siis ma neid loputa, jah, siis ma neid loputa! (lk 19)

"Vasikate ristimine ehk kuidas seda lavastada?"Redigeeri

 • Panso jähi seisma, .. võttis rukkilille — ta loodusesõprade seltsi liige —, pistis rinda ja ütles: "Ernst, sa mõtle, kui kurvalt kõlab "teadmata kadunud"! Nendes kahes sõnas oo sihuke kurbus nagu kustunud tähes." Sedamoodi tõsiselt ütles. Ma ütlesi, et miks ta siis kurvalt ei kõla, et kurvemid sõnu põlegid. Meitel Muhus jähi esimese maailmasõja aal neliteist meest teadmata kadunuks, teises koa mõned, sõda oo sõda. Aga kahe sõja vahel jähi neid kadunuks kaks korda niipalju. Panso küsis, et kuidas see rahuaal võimalik oo. Ma siis seletasi, et kõik need teadmata kadunud oo pärit õllenõu otsa alt. Voata mõni, kis tahab õlle kangest inge alla panna, lööb nõud liiga vara kinni, ja olgu see siis kas kahetollistest tammelaudadest, aga kui ta oma viiskümmend atmosvääri sisse võtab, ära mitte ligidale mine. Kui viki kallale läheb, võib ta sind vikiga seina külge lüüa. Aga kui nõu lõhki ja mees ligidal oo, siis ta oo teadmata kadunud. Jah. Ühe piip leiti keriselt, aga mehe viskas läbi korstna välja, lagi olli pealt moas ja kaks oampalki pooleks.
/---/
Panso istus kivi peale maha, võttis oma otsakondist sedamoodi kinni, mõtles tükk aega ja küsis:
"Ma mõtlen, Ernst, kuidas seda lavastada, kuidas lavastada?"
Ma ütlesi Pansole, et ärgu akaku mitte jändama. Ma ole koa teatris köin, Talinas ja Muhus ja igal pool, ja soa sellest asjast aru. Kui sõuke nõu püüne peal lõhki lööb, oo kolm esimest rida teadmata kadunud — aga seal istuvad brigadirid ja esimehed! — ja Panso ise ja kõik teised, kis püüne peal parajaste vigurid teevad. Jah. Nad oo sõuksed sellid, need näitlejad, ja oskavad teisi inimesi nii easte järele teha, et usud kohe ja arvad: just sedaviisi see kuskil olli ja sedaviisi kuskil tehti. Kui asi tõsiseks läheb ja püüne peal kaks noort inimest üksi jäävad ja musutama hakkavad, siis nad tõmbavad riide ette. Täitsa inimeste moodi. Ju see õllenõu peab siis koa õllenõu moodi olema ja õllenõu moodi lõhki minema, ja neid teadmata kadunuid — kus selle kahu ots! (lk 22-23)

"Suvitajad"Redigeeri

 • Voata, mool oo veel praegus see arm moka peal. Vahel inimesed voatavad otsa ja mõtlevad, et mõni andis tera. Ja see ajakirjanik, kelle pärast meitel nii palju pahandust olli, kirjutas selle armi kohta, et karm elu ja taline unnapüük oo mo näose oma jälje jätn, põhjatuule vinguv piits oo lõhestanud mo uule ja aastate äke libisen üle otsakondi. Kanged mehed oo nad neid äkkid üle teiste näo laskma. (lk 30-31)
 • Teiste kohta oo ju kena lugeda, aga kui sa ise oled merele andunud ja suure lapse naeratusega ja äestatud otsakondiga lehe sees, võtab selja külmaks. (lk 32)
 • Ta tegi siis suu sihukseks pisikseks kut seemnesibula, õhkas kergeste ja ütles, et endise ohvitseri tunneb ta alati ära. Ja enne, kui ta randa teistele järele läks, vahtis ta vilksti rinki ja andis moole palge peale musu. Ma ütle — piiritus põle selle kõrval midagid. Mool oleks nagu välk sisse löön. Tuline jutt läks varbaotsteni ja lõi mo soapa lõhki. (lk 32)
 • Kui naesed üksteist tembeldama akkavad, siis oo kõige ullem sadamasõim selle kõrval süüta laste laul. (lk 40)

"Üks vana vaga tädi
kord ütles Jorhile,
et korstna kaudu toonekurg
toob lapsi naistele.

Jorh aga vastas: "Seda meil
ei või küll juhtuda,
sest meie korter ammugid
on auruküttega!"

(lk 43)


 • Sa voata inimesi! Inimesed armastavad üksteist ja juhtub, et lähvad lahku. Aga kui nende vahele tuleb üks õige ja suur viha, kui nad enam üksteist ei kannata ja muud eb taha, et teisel sant oleks ja sandist läheks, — siis nad oo kut kokku tinutatud. Mõned oo abieluinimesed üksi sellepärast, et nende vahel oo kange viha, ja see neitid juba lahku ei lase. Kui üks ää sureb, nutab teine kohe südamepõhjast, et Jeesuke võttis oma juure sarika, keda ta närida tahtis, ja jättis ta üksi maailma kihelevate ammastega. (lk 50)

"Mihkli monoloogid"Redigeeri

"Kuidas sündis laul "Hallipüksi hiidlasest""Redigeeri

Üks hallipüksi hiidlane
oli tulnud Muhu külasse,
et leida ühte neiukest,
kes armastaks ka hiiu meest.
Muhu külavahelaulust

Ma tea seda laulu küll. Ja neid inimesi mäleta ma koa. See laul oo tehtud kahe inimese peale. Ühest inimesest laulu ei saagid, või olgu ta siis jumal, kellest Luterus tegi ühe kindla linna ja varjupaiga. Aga inimeste lauludes peab ikka kaks olema, sest muidu ei ole armastust, pattu ega laulu iseennastki.
Neid olligid kaks. Üks oli Käinast va Nisu Villem ja teine oli Kunninga Eed Painase külast. Eed hakkas siis juba neljatkümmet köima, olli igatpidi moodis inimene, aga mehele ta ikka ei saand. Ta vennad põlnd veel rikkad, aga hakkasid kunterbandiveoga ja kalaga rikkaks minema. Sõuksed valivad õele meest nagu soomlane palki — üks ei aita ja teine ei aita, üks oksaauke täis, teine noores kuus sündin, kolmas kuutepidi kõver. (lk 55)
 • See Villem olli katsunud iga leiba ja ametit. Ühe sui oli ta Laimjalas sulaseks ja sai selle eest vaka herneid. Kõik suured raiskajad oo enne, kui nad heldeks lähvad, kangest ihned. Villem nõnnasamuti. Ta tahtis puid kokku hoida ja keetis suise teenistuse korraga ära. Kevade poole võtsid herned aga halli orase peale ja maik läks hulluks. Siis tõi Villem sorokovka viina, igakord enne söömist panni selle laua peale ja ütles omale:
"Söö, hiidlane, siis saad napsi ka!"
Aga peale söömist viis sorokovka jälle kappi tagasi ja ütles omale:
"Petta said, hiidlane!" (lk 56)
 • [Eed:] "Üks mees tuleb meile, kuldne kuu selgas." (lk 57)

"Mare Tüürimees ja tema abikaasa Konstantin"Redigeeri

 • Mare peksis oma meest juba enne pulmi. Esialguses, kui Konstantin ta voodi ääre peale heitis, olli Mare sisisenud ja poissi russikatega tagunud. Aga nõnna kut asi edasi ja tõsisemaks läks, panni ta omale padja alla kirisekivi. Ega ta sellepärast ust Konstantini ees kinni ei pannud — ta laskis ta ikka sisse, et kultuurset meelelahutust saada, nagu lehed nüüd kirjutavd ja raadio räägib. Ja nõnna, kut Konstantin tatta musutama hakkas, võttis Mare padja alt kirisekivi ja kukkus peimeest peksma. Konstantin põlnd valust väljagid teinud, olli üksi mõmisenud:
"Kongi aga peale! Küll sa ükskord ära väsid!"
Kui üks õige muhu pea ja kirisekivi kokku saava, siis on kivi ikka kannataja pool. (lk 64)
 • Ükskord sai Mare kaks kuud Konstantinile kehavigastuste tekitamise pärast. Konstantin olli ennast taluasjadesse segan ja käskin kana ära tappa. Mare põle seda kannata võin, olli Konstantinile etteütlemata kallale läin ja pannud ta seliti äkke peale. Ise istun oma mehele veel rinna peale ja lauln. Et sõuke asi juhtus, seda näitas Konstantini selg, kus äkkepulkade armid kenaste reas seisid. Kohtus vaadati Mare otsa ja Konstantini otsa ja keegid es uskun, et sõuke pisike naine nii suure tööga hakkama saab. Konstantini süüdistus taheti tagasi lükata ja mees oleks selle isegid tagasi võtn, aga siis ütles Mare oma edeva suuga:
"Tooge äke siia ja aage mo ing täis! Ma panen ta uueste!" (lk 71)

"Tuulevaikuse lugu"Redigeeri

 • Timmu olli pikali Liina voodi ääre peal, käsi ümber Liina kaela kut autokumm, ja nõnna kut ma seda nägi, võtsi ma Timmu raest kinni ja tõmbasi. Timmu jähi paigale, aga pinsaku rae olli mul peos. Tead sa, see mandri rätseppade töö ei pea ka mitte sugugid. Liina panni nutma ja tõusis üles, Timmu tõusis koa üles ja istus sedamoodi, nägu kut malmkatel, pinsaku rae pealt ära ja ütles:
"Võeras toas ma lööma ei hakka. Tule nurga taha."
Liina nuttis juba isa kallal:
"Kuule, toaet, tule, toaet, poisid lähvad mo pärast kiskuma!" (lk 79)
 • "Ütle nüüd, Liina, toaedi, Timmu ja minu kuuldes, kumma sa võtad ― Timmu või mind? Ütle selgeste ära, sest muidu tuleb verevalamine."
Aga see uss ― on sul, Liina, meeles, missugune rästikumadu sa ollid, on sul meeles, kuidas sa mind kõrvetasid ―, see nõelub edasi ja ütleb kut madu puu otsast:
"Ma nõnna noor alles. Ma mõtle veel." (lk 80)

"Hea meremeeste Hoidja"Redigeeri

 • Hea meremeeste hoidja ütles su isale:
"Andrus, nüüd lähme taeva. Ma rentisin jumala käest meremeeste jaoks tuhat tessatini taevast Atlandi peal, nüüd lähme me, kaks väsin meest, sinna."
All urises laine ikka veel ja jähi meelepaha pärast kohe seisma, nõnna et teised lained talle selga tulid ja talle ühe igavese keretäie andsid. (lk 83)
 • Noh, hea meremeeste Hoidja läks Talina. Kõik kohad ja kirikud käis läbi, aga Leisi meeste jaoks resoluutsiat ei saa. Ja siis läks parteisse. Läheb sikretäri juure. See tõuseb laua takka püsti, tuleb kenast vastu ja annab viis peose. Ise küsib:
"Mis asja pärast sa tullid, seltsimees?"
Hea meremeeste Hoidja räägib talle:
"Vaata, seltsimees, mul on Atlandi kohal tuhat tessatini meremeeste taevast."
Kui sikretär seda kuulis, kohkus ta päris ära ja ütles:
"Kui sa siuke sell oled, siis mis seltsimees ma sulle olen! Kas sul luba on? Kuidas sa sisse said?"
Ja hea meremeeste Hoidja ütles:
"Luba mul ei ole. Ma tulli luftaknast."
Siis sikretär küsis:
"Oled sa jumal? Või oled sa kurat? Mis mees sa oled?"
Ja hea meremeeste Hoidja ütles:
"Oleks ma kurat, siis oleks ma tuln korstna kaudu. Ja jumal ma ka ei ole. Ma pea meremeeste taevast oma käe peal nagu talumees või nii. Omal ajal ma rentisi vanajumala käest tuhat tessatini taevast, üks rubla tessatin, alguses ma maksi renti ka."
Sikretär ütles vahele:
"Põlnd vaja maksta ühti!"
Ja Hoidja rääkis:
"Aga siis ma hakkasi lehti lugema ja sai teada, et tatta põlegid olemas. Sellest aast ma enam renti ei maksa ja katki pole kedagid." (lk 88)

LuuleRedigeeri

Tol korral ringi jooksin alles särgis,
täis lapsemõtteid oli kahupea,
või vänderdasin hanekarja järel,
vits peos, sest mine isahane tea.

/.../

 • "Sõnarine. Eesti luule antoloogia". Koostanud Karl Muru. 3. köide, lk 82


Pärast surma ma saan oma laeva,
mille tulesid ise ei näe.
Enne seda, mu kallis, sain taeva
ja õitseva maa sinu käest.
/.../
Lollilt elasin. Aastaid jääb väheks.
Minu armas, mu naine, mu roos,
Sinult ühte vaid palun: et läheks
meie tee minu lõpuni koos.

 • "Sõnarine. Eesti luule antoloogia". Koostanud Karl Muru. 3. köide, lk 90

Vaata kaRedigeeri


VälislingidRedigeeri

 
Vikipeedias leidub artikkel