Tenor

kõrgeim meeshääl

Proosa

muuda


  • Punkti paneb Pavarotti enda vastus küsimusele, kas ta võib alati kindel olla, et kõrge noot tuleb õigel hetkel välja. "Ei! Aga selles seisnebki ooperi ilu," vastab tenor.


Luule

muuda

Tõnu mõtles asja ümber:
"Parem laulan tenorit —
Päälegi saan selles hääles
Vistist' esimeseks nüüd."

Aga kogemata polnud
Tõnul kuulsat tenorit,
Ja tal polnud põues südant
Elustamas lahket viit.

Tõnu mõtles asja ümber:
"Bassis kuulsaks ma ei saa —
Tenor ka ei too mull' tulu
Kooris lauldes teistega." —

  Tõnu laitis bassilauljaid,
Laitis lahket tenorit,
Laenas naabrilt lõõtsapilli —
Algas uut ja võõrast viit.

  • Anna Haava, "Tõnu tahtis bassi laulda", rmt: "Laulan oma Eesti laulu", Tallinn, 1996, lk 57