Proosa

muuda
  • Kui puhkeb sõda, siis ütlevad inimesed: "See ei saa kaua kesta, see on liiga ogar." Ja sõda kahtlemata ongi ogar. Aga sellegipoolest kestab ta edasi. Ogarus on alati agressiivne.


  • ... keegi pole naise suhtes jultunum, agressiivsem ja põlastavam kui oma mehelikkuses ebakindel mees.
    • Simone de Beauvoir, "Teine sugupool", tlk Anu Tõnnov ja Mare Mauer, 1997, lk 26, "Sissejuhatus"


  • Armastus on agressiivne tunne. Kes maailmast hoolib, see ei tohi teda armastada.


  • Ma olen süüdistanud Anna Mayd selles, et ta toob inimestes ühel või teisel viisil esile halvima — nii, nagu Illyria toob nendes esile parima. Kuid mõnel puhul on seda halvimat õige lihtne esile tuua: edevus, lapsikus ja agressiivsus on pealispinnale õige lähedal, sarm või head kombed katavad seda imeõhukese kihina.
    • Alison Lurie, "Tõelised inimesed", tlk Meelike Palli, LR 14-16/1992, lk 51


  • Capitoli kinost möödudes nägi Gwen suurel telgil reklaami Ristiisa, II osa, ning ta ütles: "Eddyl on julmad huuled."
"Naistele julmus meeldib," tähendas Harry rõõmutu naeruturtsatusega.
Gwen mõistis, et Harry mõtleb filmides näidatavat meeste agressiivsust, mis kahtlemata oli erutav.
  • Elizabeth Hay, "Hilised õhtud eetris", tlk Urve Hanko, 2009, lk 127-128


Draama

muuda

ALA: Sa ju ei armasta kunstnikke.
ARTUR: See ei puutu siia. Mehed ei salli kunstnikke, sest kunstnikud pole mehed. Paraku on just see kunstnikke alati naistele lähendanud. Esmajoones on just neile võõras nii au, loogika kui ka progressi mõiste — kõik, mida mehed on välja mõelnud. Alles palju hiljem ja pikapeale hakkas meessugu kahtlustama, et on olemas mitmetähenduslikkus, suhtelisus, mööduvus. Maailma illusoorsus. Just vastupidine sellele, mida mees oma raskejõustiklase kõva peaga oli algul välja mõelnud, ikka oma lipule kirjutanud ning sajandite vältel naistele, lastele ja kunstnikele peale sundinud: ainulisus, absoluutsus, loogilisus. Mõtles maailma välja oma näo ja kuju järgi. Leiutas loogika kaljukoopas, mõisamajapidamises, kooperatiivis. Ja pidades end perekonnapeaks ja isandaks, ei mõelnud ta oma kõrkuses kordagi sellele, et tema maailmavaade ehk ei pääsegi maksvusele. Oma agressiivset loomust järgides kuulutas ta oma arusaamad ainukehtivateks, üleüldisteks ning kohustuslikeks ja püüdis neid tugevama poolena alati nõrgematele peale sundida. Kui aga selgus, et naised mõtlevad teisiti, solvus ta ja nimetas neid rumalateks või ebaloogilisteks, mis meeste kõnepruugis tähendab üht ja sama.