Eripära

  • Teatud rahva kultuuri mõistmine paljastab nende tavalisuse, vähendamata nende eripära.
    • Clifford Geertz. "Kultuuride tõlgendamine: valitud esseed". Inglise keelest tõlkinud ja järelsõna Tanel Pern. Tallinn: Tänapäev, 2017