Foucault' pendel

Umberto Eco romaan

"Foucault' pendel" on Itaalia kirjaniku ja semiootiku Umberto Eco romaan.


Tsitaadid teosest

muuda

Tsitaadid väljaandest: Umberto Eco, "Foucault’ pendel", tlk Mailis Põld, Tallinn: Varrak (originaal: "Il pendolo di Foucault", Milano: Bompiani, 1988).


  • Umberto Eco "Foucault' pendel" ilmus aastal 1988, kui meid ümbritsev esemeline maailm oli paljuski teistsugune, lapsepõlvehirmude ja teostamatute püüdluste, tühjuseängi ja saladusejanu küüsis inimene aga küllap samasugune nagu praegugi. See lõputa jääv teos kõnnib ajaloo keerdkäikudes, kõneleb tunnetuse ja otsustusvõime(tuse) teedest, uinuva mõistuse eksirännakuist, ihade ja tungide nõiaväelisusest, ammutades ainest müstika ja legendide, uskumuste ja teoloogia, maagia, filosoofia, alkeemia, muistse ja moodsa teaduse varamust. Matemaatilist loogikat järgiva romaani näiliseks teljeks on ühest sajandist teise rändav üleilmse vandenõu plaan – puhta kujutluse vili, mille kolm kirjastamisega tegelevat mõttekaaslast rekonstrueerivad mängulustist otsekui tõeliselt olemas oleva –, nähtamatuks hoovaks aga sõnas kui sellises, keeles endas peituv purustav ja loov jõud.
    • Tsiteeritud väljaande tagakaanetekst

2. Hohmà

muuda
  • Belbot kohtasin ühel päeval Naviglio kanalite ääres, üsna Garamondi lähistel. "Vaata aga vaata," märkis ta rõõmsalt, "mu lemmiktemplirüütel! Sain nüüdsama kingiks ühe äraütlemata vana destillaadi. Äkki astute ülalt minu poolt läbi? Mul on papptopse ja vaba pärastlõuna."
"See on tseugma," märkisin ma.
"Ei, hoopis burboon, mis villiti pudelisse vist enne Álamo langemist." (lk 144)

5. Gevurà

muuda
  • [Garamond:] "Ah soo. Või teaduslik. See läheb tõesti meie suunitlusega kokku, ja-jah, aga äkki te valgustaksite seda asja pisut põhjalikumalt?"
Bramanti nõjatus mugavalt tugitooli ja lasi pilgul otsekui astraalse inspiratsiooni otsinguil ruumis ringi käia. "Miks ka mitte. Ideaalis peaks sarja lugeja olema roosiristluse jünger ja seega in magiam, in necromantiam, in astrologiam, in geomantiam, in pyromantiam, in hydromantiam, in chaomantiam, in medicinam adeptam, kui tsiteerida sedasama Azothi raamatut, mille üks salapärane tütarlaps andis Ristikandjale, nagu pajatab "Raptus philosophorum". Kuid adepti tunnetus hõlmab teisigi valdkondi: salajast, staatilist, dünaamilist ja kinemaatilist füüsikat sisaldav füsiognoosia, esoteeriline astroloogia või bioloogia, ja loodusvaimude uurimine, hermeetiline zooloogia ja bioloogiline astroloogia. Lisage kosmognoosia, mis uurib astroloogiat, kuid astronoomilisest, kosmoloogilisest, füsioloogilisest, ontoloogilisest aspektist, või antropognoosia, mis uurib homoloogilist anatoomiat, ennustusteadused, fluidumlik füsioloogia, psühhurgia, sotsiaalastroloogia ja hermetistlik ajalugu. Kuid sissejuhatavad teadmised nõuaksid nähtamatuse kosmograafiat, magnetismi, aurasid, unenägusid, fluidumeid, psühhomeetriat ja selgeltnägemist – üldjoontes viie hüperfüüsilise lisameele uurimist –, rääkimata horoskoopilisest astroloogiast, mis osutub juba teadmise mandumiseks, kui seda ei juhi vajalikud ettevaatusabinõud. Piisavat informeeritust nõutakse fluidumite käsitlemise, alkeemika, spagüürika, telepaatia, kurjade vaimude väljaajamise, tseremoniaalse ja evokatiivse maagia, teurgia aluste vallas." (lk 303)

6. Tifèret

muuda
  • "Kõik klapib," sõnas Diotallevi. "Aga kui sul kord telluursete voolude juhtimine käpas, mis sa siis peale hakkad? Teed väikese õlle?"
"No kuulge," kostsin ma, "kas te siis ei taba avastuse mõtet? Torgake Maa nabasse võimsaim pistik… Selle jõujaama valdamine annab teile võimaluse näha ette vihma- ja põuaperioode, päästa valla orkaane, hävingulisi meretõuse, maavärinaid, lõhestada kontinente, lasta põhja saari (päris kindlasti kadus Atlantis tormaka katse tagajärjel), panna vohama metsi ja mägesid… Kas te ka taipate? See on ju hoopis teine tubakas võrreldes aatompommiga, mis teeb ka pommipanijale kurja. Helistad oma komandotornist näiteks Ühendriikide presidendile ja teatad talle: hommepäev olgu dollarimägi olla, või Ladina-Ameerika või Havai saarte iseseisvus, või tuumaarsenal hävitatud, vastasel juhul avaneb San Andrease murrang, Californiaga on lõpp ning Las Vegas muutub ujuvaks mängupõrguks…"
"Aga Las Vegas asub ju Nevadas…"
"Tühja sest, telluurseid voolusid kontrollides naksad küljest ka Nevada ja Colorado. Ja pärast helistad ülemnõukogule ja teatad: kuulge, sõbrad, hiljemalt esmaspäevaks olgu kogu Volga kaaviar olla, ja Siber niisamuti, et ma saaks sinna rajada sügavkülmutatud toiduainete lao, või muidu iman teil Uuralid minema, korraldan Kaspia mere üleujutuse, läkitan Leedu ja Eesti triivima ja lasen nad Filipiini süvikusse." (lk 518)