Juan Bautista Maíno, "Kuningate kummardamine" (u 1612-1614)

Piibel

muuda
  • Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma
2 ja küsisid: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama.”
3 Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalemm koos temaga. /---/
7 Seepeale laskis Heroodes tähetargad salaja enda juurde kutsuda, päris nendelt täpset aega, millal täht oli paistma hakanud,
8 ja saatis nad Petlemma, öeldes: "Minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on! Ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama."
9 Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps.
10 Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga.
11 Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri.


Proosa

muuda
  • Vaatasime, kuidas inimesed jõule pidasid ja loendasime taaruvaid jõuluvanasid, kes ei mäletanud tagasiteed Korvatunturile. Ma püüdsin taevast leida Petlemma tähte, aga seda ei paistnud. Küllap oli see kellelegi teisele pähe kukkunud.
    • Tuija Lehtinen, "Tiivad varvaste vahel", tlk Sander Liivak, 2005, lk 147