Gabriel Cornelius von Max (1840-1915), "Õpetlased", s.d.

Proosa

muuda
  • Õpetlane ei tohiks end liiga suure vaikusega ära hellitada, muidu nõuab ta üha suuremat, ja lõpuks häirib teda juba kõik.
    • Jean Paul, "Tähelepanekuid meie, narride inimeste kohta. Valik aforisme". Tõlkinud Krista Räni. LR 36/2004, lk 66


  • Õpetlaste vabariigis tahab igaüks kamandada, seal puudub ülemjuhatus, ja see on paha. Iga kindral peab ise oma plaani välja töötama, postil seisma, vahtkonna ruumi põrandat pühkima ja kaevul käima. Keegi ei taha teise heaks midagi teha.
  • Georg Lichtenberg, "Aforisme", tlk August Sang ja Kersti Merilaas, LR 28/1972, lk 18


  • "Miks te selles hütis elate?"
"Mul pole tähtis, kus töötada. Ma ütlesin teile. Kõik, mida ma soovin, on hingerahu. Ma olen õpetlane."
"Teadlane," ütles inspektor unistavalt.
"Ei, õpetlane. Ma võin endale lubada, et ma uurin ja mõtisklen ilma mingeid tulemusi taotlemata."
  • Muriel Spark, "Ainus probleem". Tõlkinud Vilma Jürisalu. Tallinn: Eesti Raamat, 1995, lk 49


  • Meil on saja aasta jooksul välja kujunenud väga oluline tõlkija-õpetlase haritlastüüp, mida kohtab vähestes kultuurides. Pean silmas mitmekülgseid õpetlasi, kes märkimisväärse osa oma andest ja ajast suunavad tõlkimise (sh tõlgete toimetamise ja järelsõnastamise) teenistusse. [---] Nende töö jätkamine on möödapääsmatu ülesanne meie kõigi jaoks, kes me hoolime eesti tõlkekultuuri edendamisest. (lk 4)
    • Marek Tamm, "Eesti kultuur kui tõlkekultuur: mõned ajaloolised ja statistilised ekskursid", Diplomaatia, märts 2010, nr 3, lk 2–4

Luule

muuda

Arm harva õpetatud rinnas külas käib;
kui loojub Veenus, siis Merkuur vaid tõusta võib.
Eks mängib õpetlast, kel mees käib üle jõu,
tal relvaks üksnes sulg, ta viimne abinõu;
ning vanas eas, kui elust kadund lust,
nad kirjutavad, tulvil tigedust,
et ükski naine tõotusi ei pea.