Proosa

muuda
  • Koorimata kasest pingid ringi ümber toa, hiiglasuur laud puhasnurgas pühakujude all, ja kirjudest värvilistest kahhelkividest lai ahi oma taguste, aukude ja nukkadega, — see kõik oli väga tuttav meie kahele tublile noormehele, kes olid käinud igal aastal koolivaheajal kodus; käinud jala, sellepärast et neil polnud veel ratsahobuseid ja sellepärast et polnud kombeks lasta koolipoistel ratsa sõita. (lk 8-9)


  • Tuleb märkida, et ka auto leiutasid jalakäijad. Kuid autosõitjad unustasid selle kuidagi väga ruttu ära. Vagusaid ja arukaid jalakäijaid hakati lihtsalt alla ajama. (lk 13-14)
    • Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретён пешеходами. Но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали давить. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов.
    • Ilja Ilf, Jevgeni Petrov. "Kuldvasikas". Tänapäev, 2014. Tõlkinud Vladimir Pirson


  • Ära astu kõnniteelt tänavale enne, kui saad kogu tänavast üle minna. Võid kõnniteelt vaadelda jalakäijaid, kes on keset hullunud ja möirgavat liiklust lõksu jäänud. (lk 2205)
    • Ron Padgett, "Kuidas olla täiuslik", tlk Marju Randlane, Akadeemia 12/2017, lk 2201-2206