Proosa

muuda
  • Miss Gaunt ja õed Kerrid — kõige reaalsemad ja erapoolikumad isikud, keda Sandy tundis —, ei varjanud üldse oma veendumust, et jumal on tegelikult valmistanud igaühele juba enne nende sündimist ebameeldiva üllatuse, mis ootab neid pärast surma. Hiljem Johann Calvinit lugedes leidis Sandy, et kui kalvinismi populaarsed kontseptsioonid on mõneti ekslikud, siis selles tõlgenduses siiski midagi väära ei ole, niisugune arusaamine peegeldas küll mitte täielikku, aga siiski küllaldast arusaamist Calvini põhilisest teesist selle kohta, et jumalale pakub rahuldust mõningaid inimesi eksiteele viia, kinkides nendele illusiooni pääsemisest ja rõõmust, et üllatus, mis neid lõpuks ootab, mõjuks veelgi ebameeldivamalt. (lk 278)


  • Mees vangutas hämmastunult pead. "See ei ole küll moodus, kuidas selle asjaga tegeleda. Kuidas sa ennast hommikul tundnud oleksid?"
"Palju paremini," ütles Jane tõsiselt. "Seksuaalvahekord on väga tervislik trenn ja nahale kasulik."
"Nagu ka jooksmine. Jane, Jane, kas sul pole üldse mingeid tundeid? Kas sa ei tunne end tõrjutuna, kui su külgelöömisele ei vastata, või häbi, kui vastatakse?"
Jane vaatas teda segaduses pilguga, üks sõrm kulmu juures. Siis tema nägu selgines. "Kalvinism. Just nimelt!" hüüdis ta. "Sind on kasvatatud nii, et repressiivne religioon moonutab sinu mõistust."
"Ja sind on kasvatatud nii, et naisteajakirjad moonutavad sinu mõistust. Ma arvasin tegelikult, et kogu see vabaarmastuse teema pole enam moes,״ ütles Hamish väsinult. (lk 74)