Kultuuripärand

  • Ometi on üleskutsed kultuuripärand ümber hinnata absurdsed ja kultuurivaenulikud, neobolševistlikud. See kõik on juba olnud. Oli võitlus kodanlike natsionalistidega ja kosmopoliitidega, võitlus kirjanduse parteilisuse ja rahvalikkuse eest. Kuigi tagajärjed kultuurile olid rängad, oli avantüür määratud lõppkokkuvõttes nurjumisele. Seda tõendab selgesti süsteemi varing.
    • Pärt Lias, "Möödunud tulevik", Keel ja Kirjandus nr 8 1993


  • Kultuuripärand on ideoloogiliste ja poliitiliste valikute küsimus. Liiga tihti kurdame, et võõras keel, võõrad kombed ja tavad tulevad ja tõrjuvad meie oma keele ja kultuuri tagaplaanile või sootuks välja. Ühed või teised kombed ja tähtpäevad, mida ühe või teise rahva juures tähistatakse, et tõrju meie kultuurist ise midagi välja, seda teeme meie, eelistades rahvusvahelisi ja atraktiivsemaid oma tavadele.