Proosa

muuda


  • Teadvus peegeldub sõnas nagu päike tillukeses veetilgas. Sõna suhestub teadvusega nagu väike maailm suure maailmaga, nagu elus rakk organismiga, nagu aatom kosmosega. Sõna ongi teadvuse väike maailm. Mõtestatud sõna on inimteadvuse mikrokosmos.
    • Lev Võgotski, "Mõtlemine ja kõne". Tõlkinud Peeter Tulviste. Tartu: Ilmamaa, 2014, lk 494


  • Juliani tunnid toimusid tema kabinetis. Õpilasi oli väga vähe ja pealegi ei oleks ükski klassituba sellele mugavuse ja privaatsuse poolest ligilähedalegi saanud. Tal oli oma teooria, et meeldivas, koolivälises atmosfääris õpivad õpilased paremini; ja see luksuslik kasvuhoonet meenutav tuba, mis oli südatalvel täis lilli, kujutas omalaadset platonlikku mikrokosmost sellest, milline pidi tema arvates üks klassituba olema.
    • Donna Tartt, "Salajane ajalugu", tlk Liina Viires, 2007, lk 33


Luule

muuda

loen värsket ajalehte
maailm on ühetaoliste ringlemiste süsteem
kuud tiirlevad planeetide ümber
planeedid tähtede ümber
tähed galaktika keskme ümber
galaktika keskmed metagalaktika

keskmete ümber

sama mikrokosmoses
elektronid aatomituuma ümber
aatomid molekulituuma ümber
400 aastat galileo galilei sünnist

  • Andres Ehin, "mets varjab albert einsteini" kogus "Uks lagendikul" (LR 1/1971), lk 42