Proosa

muuda
  • [Moussa:] Sakslane on hea olla - sakslased elavad häbitundes ja patukahetsuses. Juut pole samuti halb olla - neid vihkab kogu maailm, kuid nemad ju teavad, et on väljavalitud rahvas. /---/ Kogu maailmas on tähtsatel kohtadel palju juute - õpetlasi, muusikuid, kirjanikke, juriste ja pankureid. See ärritab enamikku inimestest.
Kuid mis tunne on olla araablane! Meid on tuhat korda rohkem kui juute. Kuid keda tunneb maailm? Nasir ad-Din Tusi't? Avicennat? Mis tunne on kuuluda rahva hulka, keda on alati solvatud, ja kellel on alati õigus. Islam annab araablastele kindlust ja usku enese üleolekusse. (lk 187-188)
  • Ljudmila Ulitskaja, "Daniel Stein, tõlkija". Tõlkinud Ilona Martson. Tallinn, Tänapäev, 2013


  • Valduse üleandmine ostjale toimus pärast talu kopikapealt välja­ maksmist, sealjuures vastavalt vajadusele seadusesätteid väänates. See tähendab, et jätsime tähele panemata selle, mis lausa silma ei torganud! Mulle näib, et ma hoiatasin teid juba. Me ei anna patte andeks, me võtame pihile, äärmisel juhul õhutame patukahetsusele... (lk 12)
  • [Sidney Chambers jutluses:] Piibel ütleb, et patukahetsus on kurbuse liik. Kurbus oma pattude pärast ja otsus neist lahti öelda. Nendest õppida. Oma pattude tunnistamine tähendab ausust iseenda vastu. Enda omaksvõtmist. Ja lootust ennast muuta. Sest just seda Jumal meist ootabki. Me ei tohiks vastupidist teeselda.
    • Telesari "Grantchester", 1. hooaeg, 5. osa, 42:50, tlk Janno Buschmann

Vaata ka

muuda