Pronkssõdur

monument Tallinnas
Pronksõdur 2007. aastal oma uues elukohas
Inimesed avaldamas suurt rõõmu sõduri uude elupaika viimise üle

Proosa

muuda
  • Karbi käitumisest parteibossidega, kellega suurobjektide puhul paratamatult suhelda tuli, rääkis raamatu esitlusel ilmekalt rahvusraamatukogu legendaarne direktriss Ivi Eenmaa. Raamatukogu parkla (mida ei tulnudki) pidi olema pronkssõduri kolmnurkse väljaku all. Parteiideoloog Rein Ristlaanele ütles Karp rahulikult: "Eks see sõdur tuleb sealt varem või hiljem ära viia." Ristlaane nõutud Lenini kuju valmivasse raamatukokku ei tulnud ning ära jäi ka öös karniisil vilkuma pidanud kompartei ülistusreklaam.  • Seega on Eesti venekeelsete elanike tüüpiline meediarepertuaar tegelikult segu eri geopoliitilist päritolu kanalitest. Üks näide hiljutistest sündmustest: kuigi Venemaa kanalid väitsid, et pronkssõdur on hävitatud, teadsid inimesed ometi tulla lilli tooma kuju uude asukohta. Küsimus on eeskätt selles: millise pildi panevad inimesed sissetulevast infost kokku oma peas.
  • Oluline roll ajaloo mõtestamisel on ka haridussüsteemil. Ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpikud, rääkimata metoodilistest materjalidest, ei jäta just palju ruumi oma peaga mõtlemiseks. Tuupimis- ja faktikesksus on kogu Eesti haridussüsteemi häda.
Usun, et ka vene koolides võivad õpilased vuristada mehaaniliselt aastaarve. Neile ei õpetata aga seda, kuidas läheneda tekstidele allikakriitiliselt ja konteksti arvestavalt ning tulla toime eri vaatenurkadega. Huvitav oleks teada, kas mõni ajaloo- või kirjandusõpetaja andis enne dramaatilisi sündmusi õpilastele ülesande analüüsida, kuidas pronkssõduri kui sümboli ümber põimuvad probleemid: väikeriigi okupeerimine, fašism ja stalinism.


  • Hea näide on Pronkssõduri viimine Tõnismäelt. Kõigest mõni kuu varem oli Moskva eeslinnas Himkis hävitatud üks Suure Isamaasõja monument, et teha ruumi uutele ehitistele. Seda ei märganud peaaegu keegi. Ent Pronkssõdur oli Tallinnas muutunud poliitiliste ja etniliste pingete sümboliks ning selle kohmakas kõrvaldamine vallandas tänavarahutused. Kui sellest midagi õppida, siis seda, et lahendust tuleb otsida probleemi põhjustele, mitte sümptomitele.