Vladimir Lenin

(Ümber suunatud leheküljelt Lenin)

Vladimir Iljitš Lenin (sünnijärgne perekonnanimi Uljanov; vene keeles Владимир Ильич Ульянов (Ленин); 22. aprill (vkj 10. aprill) 1870 Simbirsk Venemaa keisririik – 21. jaanuar 1924 Gorki asula (tänapäeval Gorki Leninskije), Moskva oblast, NSV Liit) oli Venemaa bolševike juht, 1917. aasta Oktoobrirevolutsiooni läbiviija, Nõukogude Venemaa esimene valitsusjuht ja hiljem leninismiks nimetatud kommunistliku riigiõpetuse rajaja.

 • Rahvakomissaride Nõukogu, ära kuulanud Ülevenemaalise Erakorralise kontrrevolutsiooni, spekulatsiooni ja ametialaste kuritegude vastu võitlemise Komisjoni esimehe ettekande tegevusest antud valdkonnas, leiab, et antud olukorras on tagala kindlustamine terrori abil otsene vajadus, et Ülevenemaalise Erakorralise kontrrevolutsiooni, spekulatsiooni ja ametialaste kuritegude vastu võitlemise Komisjoni tegevuse tugevdamiseks ja suurema plaanipärase tegevuse jaoks on vajalik sellesse suunata võimalikult suur arv vastutavaid seltsimehi parteist; et on vajalik kindlustada Nõukogude Vabariigi kaitset klassivaenlaste vastu nende isoleerimise teel koonduslaagritesse, et kuuluvad mahalaskmisele isikud, kes on seotud valgekaartlike organisatsioonidega, vandenõudega ja mässudega, et on vajalik avalikustada kõigi mahalastute nimed, samuti selle karistuse põhjused.
  • Vladimir Lenini juhitud Vene SFNV Rahvakomissaride Nõukogu määrus nr 710 "Punasest terrorist", 5. september 1918 (Постановление СНК РСФСР № 710 «О красном терроре»).
Villane Lenin (Tadžiki NSV Karakumi V. I. Lenini nimeline vaibavabrik)
Lenini tsitaat "Kirjaoskamatus riigis ei saa ehitada kommunistlikku ühiskonda" Moskva Suurel Teatril (u. 1930)
 • Anneksiooni ehk võõraste maade vallutamise all mõistab Nõukogude valitsus vastavalt demokraatia õigusteadvusele üldse ja töötavate klasside õigusteadvusele eriti igasugust väikese või nõrga rahva liitmist suure või tugeva riigi külge ilma selle rahva täpselt, selgesti ja vabatahtlikult avaldatud nõusolekuta ja soovita, sõltumata sellest, millal see vägivaldne liitmine toime on pandud, sõltumata ka sellest, kuivõrd arenenud või mahajäänud on on vägivaldselt liidetav või vägivaldselt antud riigi piirides peetav rahvus.
  • V. I. Lenin. "Teosed", 26. kd, lk 222
 • Tark idealism on targale materialismile lähemal kui rumal materialism.
  • V. I. Lenin. "Teosed", 38. kd, "Filosoofilised vihikud" Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1964, "Hegeli raamatu "Loengud filosoofia ajaloost" konspekt", lk 267
 • Ajaloos ei ole ükski klass pääsenud võimule, kui ta ei ole esile tõstnud oma poliitilisi juhte, oma eesrindlikke esindajaid, kes oleksid suutelised liikumist organiseerima ja juhtima.
  • V. I. Lenin. "Teosed", 4. kd, lk 330-331
 • Me pole utopistid. Me teame, et iga musta töö tegija ning iga köögitüdruk ei ole võimeline praegu kohe hakkama riiki juhtima. Selles oleme me kadettide ning Breškovskaja ning Tsereteliga ühel meelel. Kuid me eristume neist kodanikest sellega, et nõuame taolise eelarvamuse kaotamist nagu oleksid riiki võimelised juhtima ning igapäevast juhtimistööd tegema üksnes rikkad või rikastest peredest pärit ametnikud. Me nõuame, et riigi juhtimist õpetataks kõigile teadlikele töölistele ja sõduritele ning et sellega alustataks koheselt — ehk siis sellesse õppesse tuleb koheselt kaasata kõik töötegijad, kõik kehvikud.
  • Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.
  • "Kas bolševikud suudavad hoida riigivõimu?" ("Удержат ли большевики государственную власть?" (1. oktoober 1917), ПСС, 5. trükk, kd 34, lk 315)


 • Samal ajal kui haritud ühiskond kaotab huvi ausa, ebaseadusliku kirjanduse vastu, kasvab töötajate seas kirglik püüd teadmiste ja sotsialismi järele, töötajate seas eristuvad tõelised kangelased, kes — hoolimata oma elu koledatest oludest ning tuimastavast raskest vabrikutööst — leiavad endas nii palju iseloomu ja tahtejõudu, et õppida, õppida ja õppida ning arendada endast teadlikke sotsiaaldemokraate, "töölisintelligentsi".
  • В то время, как образованное общество теряет интерес к честной, нелегальной литературе, среди рабочих растёт страстное стремление к знанию и к социализму, среди рабочих выделяются настоящие герои, которые — несмотря на безобразную обстановку своей жизни, несмотря на отупляющую каторжную работу на фабрике, — находят в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться и вырабатывать из себя сознательных социал-демократов, «рабочую интеллигенцию».
  • "Попятное направление русской социал-демократии", ajakiri "Пролетарская революция", nr 8-9, 1924, kirjutatud 1899, cit. via: В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, изд. 5-е. — М.: Издательство политической литературы, 1967. — 4. köide, lk 269


 • Kui Venemaad ei viida üle teisele, varasemast kõrgemale tehnoloogiale, ei saa rääkida rahvamajanduse taastamisest ja kommunismist. Kommunism on nõukogude võim pluss kogu maa elektrifitseerimine, sest ilma elektrifitseerimiseta pole võimalik tööstust arendada.
  • Если не перевести Россию на иную технику, более высокую, чем прежде, не может быть речи о восстановлении народного хозяйства и о коммунизме. Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны, ибо без электрификации поднять промышленность невозможно.
  • Kogutud teosed, 42. köide, lk 30

Kaheldav autorsus

muuda

Allikata tsitaadid

muuda


Tema kohta

muuda

Proosa

muuda


Luule

muuda

Kolm tantsu järjest me tantsime Gorbaga, sammude müdinast väriseb maa
Ja mausoleumistki isake Lenin tuleb me keerutamist vaatama
Tantsime tangot me põsk vastu põske, mu käe all diktaatori matsakas puus
Tantsime tangot me Punasel Väljakul laupäeva õhtul kell kuus

 • Villu Tamme, "Tango Gorbatšoviga", rmt: "Tuvi oli tihane", 1992, lk 72

Viited

muuda
 1. ANDRES KAHAR: Ärgem olgem "kasulikud idioodid" - Eesti Päevaleht, 5. september 2008

Välislingid

muuda
 
Vikipeedias leidub artikkel