Kommunism

ProosaRedigeeri

 • Kommunism on sotsialismi kõrgeim arenguaste, kus inimesed töötavad vajadusest panustada üldisesse heaollu.
  • Коммунизм есть высшая ступень развития социализма, когда люди работают из сознания необходимости работать на общую пользу.
  • Vladimir Lenin, 1919, Речь на I съезде земледельческих коммун (ПСС, 39. köide, lk 380)


 • [M. Birjukovi näidendi "Tüliõun" menukast lavastusest "Vanemuise" teatris 1962. aastal:] Ilmselt on elul oma arengusuunad ja vajadused, mis on nii tungivad, et alistavad endile kõik ideoloogilise pealisehituse vormid, eriti aga kunsti kui inimese ja tema suhtumiste kõige vahetuma peegli. Mõistmaks kriitikute vahel puhkenud tülide juuri, meenutagem "Tüliõuna" kord ajastu aktuaalsete probleemide taustal. Kas ei tõstnud just eriti siis ägedasti pead tendents võrdsustada kommunismi majandusliku küllaga? Selle eesmärgi nimel käis äge rühkimine järele USA-le piima, või, liha ja kanamunade tootmises ühe inimese kohta. Kommunism näis käegakatsutavas kauguses.


 • Kommunistid ja sotsialistid usuvad, et süsteem, milles me elame, on paheline, et kapitalistid ja ärimehed on kurjad, ning sellest olukorrast pole teist väljapääsu peale totaalse muutuse, mis on peaaegu vältimatult vägivaldne - verd ja ohvreid nõudev revolutsioon. Parempoolsed ja vasakpoolsed äärmuslased ja fanaatikud usuvad, et selle muutuse viib ellu juht, kellele avaldatakse andunult austust. Pärast üleminekut ühelt süsteemilt teisele saabub aeg, mil elu on vilets, toimub kohanemine ja ettevalmistus uueks eluks - kui metsa raiutakse, siis laastud lendavad -, inimesed tuleb puhastada minevikujäänustest. Ja pärast seda puhastusperioodi on õnn käes ning unistused täituvad, saabub täielik sotsialism, täielik kommunism, kus kõik pahed kaovad. Selline on kristliku mõtteviisi struktuur ja vasakpoolse poliitilise mõtlemise struktuur ning nõnda mõtlevad ka mitmed poliitilised rühmitused, kes küll ei kuulu vasakpoolsete hulka, kuid usuvad vägivaldsesse ja drastilisse muutusesse, sest kõik ketserid ja pahelised inimesed tuleb ajada kas hauda või ümber kasvatada.
Niiviisi kirjeldatuna kõlab see nagu hullus - ja hullus see ongi.
 • Doris Lessing, "Vanglad, milles me vabatahtlikult elame", tlk Krista Kaer, LR nr 22/2018, lk 25


 • Mis eristab kapitalismi kommunismist? Kommunismis ettevõtted kõigepealt riigistatakse ja siis laostatakse, kapitalismis ettevõtted kõigepealt laostatakse ja siis riigistatakse.
  • Václav Klaus, Sächsische Zeitung, Dresden, 18. detsember 2008, lk 4
VälislingidRedigeeri

 
Vikipeedias leidub artikkel