• Kel käpud, sel upud.
  • Kui saab sant, saab ka juht.
  • Kuidas saun saadud, nõnda saun mingu.
  • Mida enam saab, seda enam tahab.
  • Mida enam saad, seda enam läheb.
  • Saaja ikka saab, saagu suhu või silma.
  • Tahtmine õige, saamine vaene (halb).
    • "Eesti vanasõnad, suurest korjandusest kokku põiminud M. J. Eisen", Eesti Kirjanduse Seltsi kirjastus Tartus, 1929