Tahtmine

  • Inimese tahtmine on ta taevariik.
  • Kes kõikide meele pärast tahab olla (tahtmist täita), ei jõua kellegi meele pärast olla (tahtmist täita).
  • Mida enam päid, seda enam tahtmisi.
  • Noor veri, noor tahtmine.
  • Tahtmine õige, saamine vaene (halb).

EVS = Eesti Vanasõnad, Suurest korjandusest kokku põiminud M. J. Eisen, Eesti kirjanduse Seltsi kirjastus Tartus 1929