• [Teresa:] Mulle on üsna arusaadav see, et isegi tavaline evangeeliumi lugemine teises keeles lisab mõistmisele sügavust. Olen lugenud evangeeliumi poola keeles, vene keeles, vanaslaavi keeles, leedu keeles, saksa keeles ja ladina keeles ning alati tajunud erinevusi teksti vastuvõtmises. Tõsi on, et Jumal kõneleb inimestega eri keeltes, ja iga keel vastab peenekoeliselt rahva iseloomule ja eripäradele. Evangeeliumi saksakeelne tõlge hämmastab oma lihtsustusega, võrreldes näiteks kirikuslaavi tõlkega. Võib ainult aimata, kui rikkalikke varjundeid leidub kreeka- ja vana-heebreakeelsetes tekstides - ma pean silmas Vana Testamendi teksti. (lk 221)
    • Ljudmila Ulitskaja, "Daniel Stein, tõlkija". Tõlkinud Ilona Martson. Tallinn, Tänapäev, 2013
Millised seiklused on Kohtumõistjate ja Saamueli raamatutes, milline luule Psalmides, Ülemlaulus ja Iiobi raamatus!