Proosa

muuda
  • Iga inimese kohustus on levitada moraali väljaspool teda ennast nii hästi, kui ta teab ja oskab, s.t hoolitseda selle eest, et igaühel oleks sama hoiak kui temal... Sellest järeldub, et moraalse kogukonna kui terviku lõppeesmärk on luua moraaliasjades üksmeel.


  • [Sofron:] Teised [kristlased] hoiavad siit eemale ja tahavad ehitada oma templit, kus nad võiksid pidada oma barbaarseid jumalateenistusi. Keegi ei takista neid selles, sest ka usuasjus on meil täielik vabadus. Aga seni pole nende templiehitamisest asja saanud, sest kristlaste kombel on nad kogu aja omavahel tülis ega jõua isegi selle suhtes kokkuleppele, kuhu tempel ehitada. Ma arvan, kui meil oleks ainult kaks kristlast, ei leiaks nad üksmeelt.


  • Kommunikatsioon on läbinisti sotsiaalne ka niivõrd, kuivõrd see ei saa mingil moel või üheski mõttes luua “ühist” (kollektiivset) teadvust, s.t ei ole võimalik saavutada konsensust täieliku üksmeele mõttes, ja kommunikatsioon toimib sellest hoolimata.
    • Niklas Luhmann, "Ühiskonna ühiskond", tlk Piret Metspalu, 2021, lk 78

Luule

muuda

  Taaralaste targad pojad,
Eesti vaprad vennaksed,
Ehitage rahukojad
Endi keskel ülesse!

  Üksmeel astub võimsal sammul —
Eesti elu edeneb,
Vili kasvab, lokkab rammul;
Tulevik teid õnnistab.

  • Anna Haava, "Ehitage rahukojad", rmt: "Laulan oma Eesti laulu", 1996, lk 24