Ateena

Kreeka pealinn
William Page, "Ateena vaade" (1820)

Proosa

muuda
  • Inimesed tahtsid valitsust, mis tagaks neile mugava elu, ning selle esiplaanile tulles ähmastusid mõtted vabadusest ja sõltumatusest ja kogukonna teenimisest kuni haihtumiseni. Ateenat nähti üha enam ühise ärina, mille suurest rikkusest oli kõigil kodanikel õigus osa saada. [---] Ateena jõudis iseseisvusest loobumiseni ja nüüd igatses ta vaid vabadust vastutusest. See sai lõppeda üksnes ühelainsal viisil. [---] Kui inimesed nõudsid vabadust koormast, mille pani neile sõltumatu elu ja vastutus ühishüve ees, kaotasid nad igasuguse vabaduse. Vastutus oli hind, mida igaüks pidi vabaduse eest maksma. Mingit muud moodi seda ei saanud.
    • Edith Hamilton, "The Echo of Greece", 1957, 2. peatükk, "Ateena läbikukkumine"


  • Kui Vana-Kreeka kõrgperioodil, neli-viissada aastat enne Kristuse sündi, loodi Ateenas lääne filosoofia alused; loodi teatrikunst, ajalookirjandus ja demokraatia; kui seal loodi Euroopa alustalad, siis koosnes see linnriik vaid neljakümnest tuhandest kodanikust. Sellisesse inimhulka võis toona ja võib ka praegu mahtuda võrratult vaimukust ja tohult häid ideid. Vaja on tahta ja osata. Ja kuulata.