Emily Greene Balch

USA nobelist, majandusteadlane ja rahuvõitleja

pooleli...

Emily Greene Balch (8. jaanuar 1867, Boston, Massachusetts, USA – 9. jaanuar 1961, Cambridge, Massachusetts, USA) oli USA majandusteadlane, sotsioloog ja patsifist, kes 1946. aastal pälvis koos John Mottiga Nobeli rahuauhinna panuse eest Naiste Rahvusvahelise Rahu ja Vabaduse Liidu arengusse.

Emily Greene Balch


"Kohatu bostonlane"

muuda

Tsitaadid väljaandest: Mercedes Moritz Randall, "Improper Bostonian: Emily Greene Balch, Nobel Peace Laureate, 1946", Twayne Publishers, 1964.  (Vikitsitaatide jaoks tõlgitud / Raul Veede)


 • [1934:] Niihästi fašistlikus Itaalias, Nõukogude Venemaal kui ka Hitleri Saksamaal voogab jõuliselt kohuse- ja õnnetunne sulandumisest kogukonda. Valitsuse propaganda õhutab seda tugevalt, kuid selletagi näib mulle selge, et see on psühholoogiline voolus, mille allikad peituvad sügavamal kui võimulolijate omakasupüüetes.
 • There is a powerful current of feeling of the duty and happiness of merging self in the community whether in Fascist Italy, Soviet Russia or Hitler Germany. It is powerfully stimulated by government propaganda but apart from this it seems to me clear that it is a psychological current which has deeper sources than the self-interest of those who are in power. (lk 326)
 • [1927:] Kui paljud ameeriklased mitte üksnes usuvad, vaid ka kinnitavad avalikult, et fašism on parem kui demokraatia, et mõtlematu kuulekus on parem kui teod, mis põhinevad isiklikul südametunnistusel ja mõistusel, et patriotism on sama mis natsionalism, et vabadus on ohtlik, et rahu on vaid unenägu ja seejuures isegi mitte ilus unenägu?
 • How many Americans not only believe, but openly maintain, that fascism is better than democracy, that unthinking obedience is better than action based on individual conscience and thought, that patriotism is synonymous with nationalism, that liberty is dangerous, that peace is a dream and not even a beautiful dream? (lk 326)


 • Räägi suurtest asjadest
Rahust ja Vabadusest kõrgemal.
Need on vahendid, mitte eesmärgid.
 • Speak of the great things
Above Peace, above Freedom
These are means, not ends. (lk 334)
 • [Päevik:] 19. jaanuar 1936: Püüdsin täna katkestada oma hõivatust, oma kohusetunnet ja askeldusi, et ennast vabastada ja avada - on see vast üks kriiksuv ja tolmunud uks - see pole mul veel õnnestunud, ent asi seegi, kui alustad uuesti püüdlust elada mitte üksnes tavapärastes mõõtmetes, vaid ka - kuitahes napil määral - tolles teises mõõtmes, mida me kutsume Jumalaks.
 • I tried today to interrupt my occupiedness, my sense of duties and busyness, to free and open myself — such a creaking and dust choked door to open-I have not succeeded, yet it is something to be beginning once more to try to live not only in the ordinary dimensions but also, in however tiny a degree, in that other dimension which we call God. (lk 334)
 • Tänapäeval peaksid inimesed ühiselt pingutama, et turvalisus luua, mitte säilitada turvalisus, mida pole olemas. (lk 366)

Tema kohta

muuda
 • Nagu Jane Addamsil, polnud temalgi kuigi palju enesekindlust. Ta esitas oma mõtteid ebalevalt, öeldes "see pole küll midagi erilist, aga ma olen sel teemal mõtelnud". Kuid need mõtted olid viljakad ja rikkad ettepanekute poolest, mida teised edasi arendasid. Tema väärtust maailmakodanikuna näitas see, kuidas ta rakendas oma treenitud mõistust viiside leiutamiseks, mis ärataksid inimestes huvi rahvusvaheliste probleemide vastu ja paneksid neid pingutama nende probleemide leevendamise ja lahendamise nimel. Ehkki ta ei olnud kunagi üheski tähtsas riiklikus ametis ning panustas peamiselt väljaspool riigivõime, suutis ta teha end laialt kuuldavaks ja mõjukaks, tehes väsimatult kirjatööd, reisides, korraldades ja ainulaadsemalt ka tõhusa ja püsiva kirjekirjutamise teel. Tal oli tõeline anne värvata osalema kogu maailmast inimesi, kes ei jäänud ootama valitsuste järel, vaid tegutsesid tema juhtimise all usus, et rahu alused asuvad kõikjal inimeste südameis. (lk 330)
  • Mercedes Moritz Randall, "Improper Bostonian: Emily Greene Balch, Nobel Peace Laureate, 1946", Twayne Publishers, 1964  (Vikitsitaatide jaoks tõlgitud / Raul Veede)

Välislingid

muuda