Proosa

muuda
  • Niipalju kui mina mäletan, on taasiseseisvunud Eesti Vabariigis olnud keskseks teemaks integratsioon. Seda juhul, kui elada eestikeelses inforuumis. Integreeritakse "venelasi", ehk siis enam kui sajasse etnilisse rühma kuuluvaid inimesi, kelle peamiseks kommunikatsioonivahendiks ja tihti ka esimeseks keeleks on vene keel.


  • Eesti ühiskonna integratsioonimonitooringute põhjal võib järeldada, et ligikaudu pool venekeelsest elanikkonnast viibib füüsiliselt Eestis, ent mentaalselt pigem mujal. Jututeemad, põhiväärtused, maailma mõtestamise viis on laenatud keskmise suurusega Venemaa linnalt.
    • Sergei Metlev, "Kremli propagandakäsi meie elus", Postimees, 08.11.2021, lk 15  • See linn olid muidugi sina. Ah, mis on esimene linn maalapsele! Mulle olnuks lagendikustki küll, aga ma sattusin linna tornide ja väljakute, turuplatside ja tsirkusega... [---] See oli islami linn — täis valgeid õhulisi torne — kus tänavatel kaubitsetakse kalliskividega ja kus väljakutele on laotatud vaibad. Ma nägin esimest korda, mis inimene suudab. Ma olin ikka pidanud jumala loodust kõige kõrgemaks, aga see linn oli jumala looduse integratsioon. (lk 26-27)
    • Ann Must, "Maastik rusudega", rmt: "Vastu valgust", Tallinn: Eesti Raamat, 1983, lk 24-30