ProosaRedigeeri

  • "Vaadake," ütles ta, "juust t o o b raha sisse. Ja ooper e i t o o . Ooper on asi, mille peale tuleb raha k u l u t a d a."
"Aga... mida sellest siis saab?"
"Sellest saab ooperit. Saage aru: raha läheb sisse ja ooper tuleb välja," ütles Salzella väsinult.
"K a s u m i t ei olegi?"
"Kasum... kasum," pomises muusikaline juht laupa kratsides. "Ei, ma ei usu, et see sõna oleks mulle ette sattunud."
  • Terry Pratchett, "Maskeraad". Tõlkinud Triinu Pakk-Allmann. Varrak 2005, lk 63  • Mitte keegi, kes otsib kiiret ja kerget kasumit, ei ole tõeliselt huvitatud keskkonna säilitamisest. (36)
  • Kas on realistlik eeldada, et need, kelle kinnisideeks on oma kasumi maksimeerimine, leiavad endas soovi mõelda järgmisele põlvkonnale päranduseks jäävatele keskkonnamõjudele? (190)
  • Kasumiprotsendi maksimeerimise põhimõte, mis sageli seisab eraldi muudest näitajatest, peegeldab moonutatud arusaama majanduse kontseptsioonist. (195)
  • Sel ajal, kui ühed muretsevad oma rahalise kasumi pärast, on teised haaratud mõttest realiseerida oma võimuambitsioone. (198)
    • Franciscus, "Laudato si". Tõlkinud Helve Trumann. Gallus 2018