Laenutushüvitis

Laenutushüvitis on teoorias "hüvitis" hüpoteetilise kahju eest, mida raamatute autorid (kirjanikud, tõlkijad ja kunstnikud) justkui kannatavad seetõttu, et on olemas raamatukogud, kust saab raamatuid tasuta laenutada; hüvitise eeldus on loogikaviga, mille kohaselt inimesed ostaksid palju rohkem raamatuid, kui üleüldine lugemisharjumus kaoks. Praktikas peetakse seda minikirjanikupalgaks, millel on imelik nimi.

Proosa

muuda


Kultuuriministeeriumis valminud autoriõiguse seaduse muutmise eelnõu kehtestab autoritele raamatukogude laenutuskordadelt makstava tasu ülempiiri, kirjutab Eesti Päevaleht.
Ettepaneku sättida piir neljakordse keskmise brutopalga ehk 30.000 krooni kanti tegi Autorihüvitusfondi (AHF) nõukogu, kuhu kuuluvad Kirjanike Liidu, Kirjastajate Liidu ja Kujundusgraafikute Liidu esindajad. Kirjanikke häirib läinud aasta tasude jagamine, kus priskemad summad läksid 2003. aasta statistika põhjal tõlkijatele. Hüvitise saajate edetabelit juhtis 46.835 krooniga tõlkija Karin Suursalu, kelle teenistus oli pea kolm korda kõrgem kui kirjanikul Jaan Krossil.
Tõlkijad troonivad pingerea tipus hoolimata sellest, et nad teenivad igalt laenutuskorralt kirjanikest poole vähem. Praegused reeglid tooksid viljakamatele tõlkijatele 60.000-70.000 krooni.