Riigikogu

Riigikogu istungitesaal
  • On olnud arvukalt juhtumeid, mil Riigikogu on leidnud, et valitsuse pakutud eelnõu pole üldse vaja, ja selle vastu võtmata jätnud. Nõnda juhtubki, et kriitikud nurisevad ühekorraga nii selle üle, et Riigikogu valitsuse eelnõusid ei muuda, kui ka selle üle, et Riigikogu neid muudab või hoopis tagasi lükkab. Sel juhul teatatakse, et koalitsioon ei toimi. Kui aga fraktsioonidistsipliin on tugev, loetakse seegi halvaks. Ehk siis nagu vanas mõistujutus: ära tule ei teed ega põldu mööda, ei riides ega alasti, ei jalgsi ega hobusega.
  • Riigikogu ja valitsuse ülesanne on selgeks vaielda, kuidas Eesti elu paremaks muuta. Selleks jaotatakse maksumaksja raha ja kehtestatakse seadused. Seaduste täitmise korraldab ametnikkond.

Kaks-kolm oinast-parteisammast
ja üheksakümmend seitse lammast,
üks lipitud-lapitud majalogu -
see on ju kõrgeaulik Riigikogu.

  • August Alle, "Riigikogu", rmt: "August Alle. Väike Luuleraamat", 1964, lk 106


  • Üleeile õhtul oli riigikogus wäga halb wahejuhtumine. Esimene niisugune meie parlamendi ajaloos. Kuid mitte ainult meil. Ei ole ka mujalt parlamentidest seda kuulnud. Parlament on ju poliitilise võitluse koht, kus rahwaesitajate ja isegi rühmade vahel teravused ette tulewad, mis pahatihti kujunewad kokkupõrgeteks, isegi lööminguteks. Mõnest Euroopa parlamendist teame, et rahwasaadikute wahel otse kakelused ilmsiks tulewad, milles tindipotod ja rewolrid wahendina ei puudu. See on nimelt palawawerelistel maadel.
Eesti parlament on selle poolest võrdlemisi rahulik olnud, isegi kommunistide ajal. Liigete wahel on ette tulnud sõimu, paberirulliga ähwardamist jne., aga mitte rohkem.
Wikipedia-logo-v2.svg
Vikipeedias leidub artikkel