Riigikogu istungitesaal

Proosa

muuda
  • Üleeile õhtul oli riigikogus wäga halb wahejuhtumine. Esimene niisugune meie parlamendi ajaloos. Kuid mitte ainult meil. Ei ole ka mujalt parlamentidest seda kuulnud. Parlament on ju poliitilise võitluse koht, kus rahwaesitajate ja isegi rühmade vahel teravused ette tulewad, mis pahatihti kujunewad kokkupõrgeteks, isegi lööminguteks. Mõnest Euroopa parlamendist teame, et rahwasaadikute wahel otse kakelused ilmsiks tulewad, milles tindipotod ja rewolrid wahendina ei puudu. See on nimelt palawawerelistel maadel.
Eesti parlament on selle poolest võrdlemisi rahulik olnud, isegi kommunistide ajal. Liigete wahel on ette tulnud sõimu, paberirulliga ähwardamist jne., aga mitte rohkem.  • On olnud arvukalt juhtumeid, mil Riigikogu on leidnud, et valitsuse pakutud eelnõu pole üldse vaja, ja selle vastu võtmata jätnud. Nõnda juhtubki, et kriitikud nurisevad ühekorraga nii selle üle, et Riigikogu valitsuse eelnõusid ei muuda, kui ka selle üle, et Riigikogu neid muudab või hoopis tagasi lükkab. Sel juhul teatatakse, et koalitsioon ei toimi. Kui aga fraktsioonidistsipliin on tugev, loetakse seegi halvaks. Ehk siis nagu vanas mõistujutus: ära tule ei teed ega põldu mööda, ei riides ega alasti, ei jalgsi ega hobusega.


  • Riigikogu ja valitsuse ülesanne on selgeks vaielda, kuidas Eesti elu paremaks muuta. Selleks jaotatakse maksumaksja raha ja kehtestatakse seadused. Seaduste täitmise korraldab ametnikkond.


  • [V]alitsuse ja parlamendi koos- ning ühistöö võiks ja peaks olema kordades parem ja tihedam. Koalitsiooninõukogu ja koalitsioonilepingu mütologiseerimine ei asenda koostööd riigikogus. Minister ei ole riigikogu külaline, nii nagu ta ei ole ka poliitika omanik, minister on esindusdemokraatia osaline.
  • [P]oliitiline teerull tuleks maha kanda ja romulasse saata. Parlamentaarne obstruktsionism on demokraatlik selle hetkeni, kui ta hakkab demokraatiat ennast ohustama. Teerulli utiliseerimiseks ja obstruktsionismi ohjeldamiseks on vaja uusi demokraatiakaitse mehhanisme. Kui Toompea kõrgustest jääb väheks, tuleb silmad pöörata Toomemäe poole. Aeg on Eesti õigusesse sisse viia parlamentaarse opositsiooni õigusliku kaitse mehhanismid.

Luule

muuda

Kaks-kolm oinast-parteisammast
ja üheksakümmend seitse lammast,
üks lipitud-lapitud majalogu -
see on ju kõrgeaulik Riigikogu.

  • August Alle, "Riigikogu", rmt: "August Alle. Väike Luuleraamat", 1964, lk 106


Välislingid

muuda
 
Vikipeedias leidub artikkel