Metafoor

ülekandeline kõnekujund

Metafoor (kreeka metaphora 'ülekanne') on liik kõnekujundeid, kus ühe sõna või väljendi tähendus kantakse sarnasuse alusel üle teisele sõnale või väljendile. Erinevalt analoogiast ei väljendata metafooris sarnasust otseselt.

Theo van Doesburg, "Noormees kannab vanameest", u 1904
  • Sümbol ja metafoor on teaduses sama vajalikud kui luules. Massi defineerimisel oleme tänapäeval põhimõtteliselt sama abitud kui oli Newton. Kuid sellegipoolest ei arva me, ega teinud seda temagi, et valemid, milles tundmatuks on mass, on pelgalt ligikaudsed abivahendid.
  • Kui eeldame, et metafoor on ühte kindlat tüüpi süntaksi pisike mudel, siis peaks ka metafoor töötama eelkõige negatsioonimeetodil, see tähendab tegelema mingi olulise tähendusosa unustamisega. Ja nii see tõenäoliselt ongi. Kui me suvatseme kellegi kohta lendu lasta repliigi munapea!, siis "unustame" selle metafoori abil ära kõik selle isiku tunnusjooned, mis teda munapeast eristavad. Metafoori sisu ei saa seetõttu kunagi lõplikult määratleda, sest metafoor on oma olemuselt sisutühi: temas on kas kõik või mitte midagi. Metafoor ei ole võrdlus, vaid kategoriseerimine. Või pisut pehmemas variandis: metafoor on pigem liigitamine kui võrdlemine. Metafoor kehtestab mingi uue klassifitseerimisaluse, mis lubab meil hetkeks oma mälu ära petta ja unustada kõik eelneva klassi tunnused.


"Hea küll, härra kapten."
Vimesile meenus liiga hilja.
Päkapikkudel on raskusi piltliku kõne mõistmisega.
Küll aga oskavad nad väga hästi sihtida.
"Ankh-Morporki seadused ja määrused" tabas sekretäri laupa. /---/
"Kui kohutav surm," märkis seersant Colon. /---/
"Tapetud sellesamusegi. Metafooriga."
  • Terry Pratchett, "Vahid! Vahid!". Tõlkinud Allan Eichenbaum. Varrak 2002, lk 337
Wikipedia-logo-v2.svg
Vikipeedias leidub artikkel