Nirk (Mustela nivalis) on väiksemõõtmeline kiskja kärplaste sugukonnas.

Nirk


Draama

muuda

HAMLET: Kas näete seda pilve seal? Sellel on peaaegu kaameli kuju.
POLONIUS: Jumala eest, on küll, tõepoolest päris kaamel.
HAMLET: Minule näib, et ta on nagu nirk.
POLONIUS: Selg on tal nagu nirgil.
HAMLET: Või nagu vaalal?
POLONIUS: Väga vaala moodi.

  • William Shakespeare, "Hamlet", III vaatus, 2. stseen, tlk Georg Meri, "Kogutud teosed" 2014, lk 1189

Luule

muuda

Oi roi, oi roi, rotil pulmad,
Hiire tütär sai mehele
Nirgi noorema pojale.
Neil ollid uhked pulmalezed:
Kukk olli kuldse kannustega,
Tigu tinaze riegä,
Hunt olli uhke pulmapoissi,
Rebäne ruategijä.

  • Eesti rahvalaul. "Vana kannel" II, nr 418


Proosa

muuda
  • Muidu on üksikute kehajagude iluduse kirjeldamine niivõrd haruldane, et neilt nõutud omadustest selget ettekujutust ei saa. Silmi võrreldakse "sibulikestega", neist kiidetakse nugise ja nirgi selget pilku.
  • Helmi Neggo, "Moonduvast ilust", rmt: "Kolm suurt õnne", 2013, lk 134


  • "Ma loodan, et tädi Mia andis talle hästi tugevat unerohtu," mõtles Kalle endamisi ja püüdis ennast julgustada. Kuid sellele vaatamata oli tal tunne, nagu pistaks ta pea ussipessa, kui ta end üle aknaääre upitas. Tuba oli hämar, kuid ometi mitte niivõrd hämar, et poleks saanud orienteeruda. Kalle oli sel silmapilgul väikese uudishimuliku ja kartliku nirgi moodi, kes on valmis kaduma vähimagi hädaohumärgi puhul.
    • Astrid Lindgren, "Meisterdetektiiv Blomkvist", tlk Vladimir Beekman, rmt: "Jutte" (1989), lk 57-58


  • "Püha taevas, korravalvurid ei meeldi Feegle’itele üldse," ütles Tiffany, kuid tal oli tunne, et ta peaks seda kuidagi tasakaalustama, niisiis lisas ta: "Aga nad on väga ustavad, enamasti abivalmis, heasüdamlikud, kui pole alkoholi saanud, ausad, olenevalt sellest, kuidas aususe mõistet võtta, ja lõppude lõpuks tuleb tunnistada, et just nemad tutvustasid maailmale friteeritud kärpi."
"Mis see kärp on?" küsis proua Proust.
"Noh, ee... kas te nirki teate? Kärp on väga nirgi moodi."
Proua Proust kergitas kulme. "Kallis tüdruk, ma pean oma teadmatust kärpidest ja nirkidest kalliks. See kõlab väga maavärgi moodi. Mina maad ei kannata. Liiga palju rohelist tekitab mul sapise tunde," ütles ta, heitis pilgu Tiffany kleidile ja judistas end.
  • Terry Pratchett, "Ma kannan keskööd", tlk Allan Eichenbaum, 2011, lk 132-133