Nirk (Mustela nivalis) on väiksemõõtmeline kiskja kärplaste sugukonnas.

Nirk

Oi roi, oi roi, rotil pulmad,
Hiire tütär sai mehele
Nirgi noorema pojale.
Neil ollid uhked pulmalezed:
Kukk olli kuldse kannustega,
Tigu tinaze riegä,
Hunt olli uhke pulmapoissi,
Rebäne ruategijä.

  • Eesti rahvalaul. "Vana kannel" II, nr 418