Vaal

suured veelise eluviisiga imetajad

Vaal (vananenud kirjanduses valaskala) on vaalaliste (Odontoceti) seltsi kuuluv veeimetaja, kes pole ei delfiin ega pringel. Vaalaks ei loeta ka näiteks mõõkvaala (Orcinus orca), kes taksonoomilises mõttes kuulub delfiinlaste sekka. Mõnikord mõeldakse vaalade all kõiki vaalalisi või siis üksnes suuremate mõõtmetega vaalalisi. Vaalalisi uurivat teadust nimetatakse tsetoloogiaks.

Sinivaal pealtvaates

Piibel

muuda
 
Siis Issand käskis kala ja see oksendas Joona kuivale maale. Jn 2:11. Gustave Doré gravüür
 • Ja Jummal loi sured wallas-kallad, ja keik suggu ellawaid hingesid mis liguwad, mis wessi siggitab nende suggu järrele, ja keik suggu tibadega lindo nende suggu järrele; ja Jummal näggi, et se hea olli. (1. Moosese raamat, 1:21)
 • Ollen ma merri ehk wallaskalla? et Sa wahti mo wasto panned. (Hiiobi raamat, 7:12)
 • Siin on suur merri ja lai keigelt polelt! seäl on, mis likuwad, ja need on ilmaarwamatta, pissukessed ja sured ellajad. Seäl käiwad laewad, se wallaskalla, mis sinna walmistand, et ta seäl sees peab mängima. Keik need ootwad sind, et sa nende roga annad ommal aial. (Psalmid 104:25-27)
 • Kiitke Jehowat teie! kes Ma peäl ollete , wallaskallad ja keik süggawussed! (Psalmid 148:7)
 • Innimesse poeg, hakka nutto-luggu Warao Egiptusse kunninga pärrast, ja ütle ta wasto: Sa olled nore pagganatte loukoera sarnatseks sanud, ja sinna olled kui wallaskalla merre sees, ja karganud wälja omma jöggede sisse, ja segganud weed ärra omma jalgega, ja tallanud ärra nende jöed. (Hesekieli raamat, 32:2)
 • Sest otsego Jonas olli kolm päwa ja kolm ööd wallaskalla köhho sees; nenda peab innimesse Poeg kolm päwa ja kolm ööd Ma poues ollema. (Matteuse evangeelium, 12:40)
  • "Piibli Ramat", 1739 (kõige vaalalembesem eesti piiblitõlge)

Ilukirjandus

muuda
 • Kuid see [vaalaliste klassifitseerimine] on ränkraske ülesanne, raskem kui ühegi kirjasorteerija töö postkontoris. Tungida pimesi nende järel alla merepõhja, sorida käsikaudu maailma määratlematuis sügavusis, roideis ja koguni vaagnas endas - see on kohutav. Mis olen mina, et ma peaksin katsuma leviaatanit ninapidi konksu otsa haakida! Jõledad pilked Hiiobi raamatus peaksid mind hirmutama. "Peaks ta (leviaatan) sinuga seaduse tegema? Vaata, see lootus petab teda." Kuid ma olen läbi raamatukogude ujunud ja ookeanidel seilanud; mul on tulnud nendesamade kätega vaalu lahata; mul on tõsi taga ja ma teen kindlasti katset. (lk 160)
 • Olgu kõigile teada, et mina loobun igasugusest vaidlusest, asun kindlalt vanal heal seisukohal, et vaal on kala, ja pöördun palvega püha Joona poole, et ta mind toetaks.(lk 161)
 • Ühesõnaga, vaala silmade asend vastab inimese kõrvade asendile ja te võite kujutleda, missuguses seisukorras te oleksite, kui teil tuleks vaadata kõrvadega. (lk 363)
 • Eks ole imelik, et säärane hiiglasuur olend peab maailma nägema nii väikese silmaga ja kuulma piksemürinat kõrvaga, mis on väiksem jänese omast. Aga kui ta silmad oleksid niisama suured kui Herscheli hiiglateleskoobi läätsed ja kõrvad nagu katedraali ukseavad, kas näeks ta siis kaugemale ja kuuleks teravamalt? Sugugi mitte. Miks püüate siis oma hinge avardada? Pigemini muutke ta vastuvõtlikumaks. (lk 364)
 • Vaalaluu hiilgeaeg oli kuninganna Anna päevil, kui moodi läks võruseelik. Vanaaegsed daamid tippisid lõbusalt ringi nii-öelda vaala lõugade vahel, samal kombel ruttame meiegi vihmavalingu eest nende lõugade vahele: ei ole ju vihmavari midagi muud kui vaalaluudele tõmmatud telk. (lk 368)


 • Üks vaaladest oli tiine emane. Nisa asub otse üsa kohal. Kui mu ema oli ühe lõikega avanud kõhukoopa, et sisikonda välja võtta, libises jääle pooleteist meetri pikkune ingellikult valge täiesti sünniküps poeg. Ligi neli tundi seisid kütid peaaegu sõnatult, silmitsedes keskööpäikest, mis sel aastaajal paistab lakkamatult, ja sõid mattakit, vaalanahka. Ma ei suutnud raasugi suhu võtta.

Artiklid

muuda


Välislingid

muuda
 
Vikipeedias leidub artikkel