Rüütel

Rüütlikslöömine (Edmund Blair Leighton, 1901)
  • Rüü ei tee mungaks, ega tee kullatud kannuste kandmine rüütliks.
  • Habit maketh no monke, ne wearing of guilt spurs maketh no knight.
  • [Don Ramón:] Aga pea meeles, et seikluste tee on loobumise tee. On ainult kaht liiki inimesi — kaupmehed ja vaimulikud, rahu ja seikluste otsijad. Rüütlid on püüdnud neid kaht teed ühendada, aga see pole kunagi õnnestunud. Tuleb aeg, kus nad peavad valima — ja siis ei ole neid enam. On ainult nimed nagu tühi mõõgatupp."
    • Karl Ristikivi, "Surma ratsanikud". Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv 1963, lk 15