Proosa

muuda
  • Türannia käib alati alatusega ja privileegid lollusega ühte sammu. Maailmas ei tule kunagi puudust türannidest, kuna maailm on täis vihkamist ning orjameelt. (lk 37)
  • Solon oli teatavasti kehtestanud oma ateenlastele seaduse, et kodanikevaheliste tülide puhul pidi iga kodanik olema kellegi poolt: see on inimeste olemuses ja sellega hoitakse elus mõistust ning vabadusetunnetust. Meil kirjutatakse igal pool ette vastupidist ja sellega kultiveeritakse lodevust ning orjalikku nüristumist. Väga tark, peaaegu oleksin öelnud — väga mõistlik! (lk 47)


  • "Kas ta on sinu meelest üldse selge aruga inimene, isa?"
"Ei, armas tütar, minu arvates mitte. Mul on põhjust loota, et ta osutub hoopis selle vastandiks. Selles kirjas on nii orjalikkust kui iseteadvust, mis tõotab kõige paremat. Ootan seda kohtumist kärsitusega."


  • Vene rahva südames käärib korrapäratu ja tohutult suur ambitsioon, selline, mis saab võrsuda vaid rõhutud hingedes ja saada jõudu vaid terve rahva hädadest. See rahvas, mis on loomu poolest vallutajalik ja kõigest ilmajäetuse tõttu janune, püüab iseendi juures orjameelse alandlikkuse kaudu teha heaks lootust kehtestada teiste juures türanniat. Aupaiste ja rikkused, mida see rahvas ootab, juhivad ta tähelepanu kõrvale häbist, mida ta tunneb, ja et puhastuda täieliku avaliku ja isikliku vabaduse jumalakartmatust ohverdamisest, unistab ori põlvili laskununa maailma valitsemisest.
    • Astolphe de Custine, "Kirjad Venemaalt", tlk Madis Jürviste, Postimehe Kirjastus, 2023, lk 274


  • Õigused ei ole privileegid. Privileege saadakse kohustusi orjalikult täites.