Draama

muuda
 • [Alceste:] Kas tõesti on maailm nii alatu ja õel,
  et eluõigust seal ei ole ilmsel tõel?
  • Molière, "Misantroop", esimese vaatuse esimene stseen.


Proosa

muuda
 • Tuttav kogemus: niipea kui midagi märkimisväärset esile tõusma hakkab, kohe tuleb vastukaaluks nähtavale alatus, opositsioon. (lk 14)
 • Oma vaenlase alandamine surma eel on rumalus, võidu järel — alatus.


 • Türannia käib alati alatusega ja privileegid lollusega ühte sammu. (lk 37)
 • Mida alatumalt pugeja on kõrvalteid kasutades ja sahkerdades võimu juurde pääsenud, seda pleonektilisemalt, salalikumalt ning jõllsilmsemalt ta sellest kinni hoiab. (lk 62)
 • Inimesed on igapäevaste nähtuste tõttu enda ümber koledustega nii ära harjunud, et kõnelevad iga hetk tulevasest alatusest täie enesestmõistetavusega nagu asjast, mis kuulub niinimetatud hea asjakorralduse juurde. (lk 73)


 • Paljud tahavad sinuga alatult käituda, ja sedagi, et sa ühest küljest nende vihkamise käes kannatades nende alatust ei tõkestaks, ja teisest küljest neid alatuks ei tunnistaks. ** Giacomo Leopardi, "Mõtted". Tõlkinud Maarja Kangro. LR 3–4, 2008, lk 46


 • Alatute inimeste heasüdamlikkus sarnaneb virvatulukesega. Pruugib vaid usaldada selle kiiskavat kuma, ja see eksitab sind kindla peale sohu. (lk 7)
 • Alatuse rünnakutega kokku puutudes on raske mitte upsakusse langeda. (lk 34)


 • Terve mõis oli jalul, pimeduses sagisid inimkujud. Mehed olid raevus ja tahtsid mõrvarit tabada, naised hädaldasid ja olid surmani hirmunud. Viimasena ilmus paks urjadnik naabermõisast. Ta ütles, et tapmine keset ööd on alatus, sest sellega ehmatatakse inimesed unest üles.


 • Tuleb uus neljapäev - niisama alatu ja inetu inimese jaoks. Niisama põhjatu-rumal kui iga ajajakukene. Nagu toobis, kus sind raputatakse. Nagu niidi otsas: ela aga neljapäev üle... Ei julgust ega tahtejõudu. Ära kunagi mäletada püüa, et Inimene olla võidakse. Ja sa ära oota-looda. Tulevikus ei ole midagi, sellepärast et ka tulevikku kellelgi ei ole. On ainult piirita-rumal olevik.
  • Jaan Oks "Neljapäev", kogumikus "Otsija metsas"


 • Mõni mees maksab naisele alatusega kätte selle eest, et on ise lollusega tema vastu patustanud. (lk 14)
 • Ennemini andestab teine inimene sulle alatuse, mis ta on sulle teinud, kui heateo, mille sina talle tegid. (lk 47)
  • Karl Kraus, "Aforisme", tlk Krista Läänemets, LR 31/1999


 • [Schmerzburg:] Aga lubage mul korrata keiser Friedrichi sõnu, kui temalt küsiti, miks ta oma ihukaitseväes sallib Mooramaa mehi. "Meil on kõigil üks isa ja pole tähtis, missugune prohvet ta seaduse meie kätte on andnud. Kolm suurt prohvetit on ta sõna rahvastele kuulutanud — Mooses, Kristus ja Muhamed. Kui teie ütlete, et üks neist oli petis, siis peavad seda olema kõik kolm, sest nad kuulutavad ju üht ja sedasama jumalat." Nii ütles keiser Friedrich, aga paavsti käsilased on ta sõnu hiljem väänanud, nagu oleks keiser kõiki kolme petisteks tembeldanud. See on alatu vale, sest keiser ei öelnud kunagi halvakspanevat sõna mõne usutunnistuse või rahva kohta, vaatamata ta keelele või nahavärvile.


 • Kunagi pidasin ka mina tulevikku meie tööde ja tegude ainsaks pädevaks kohtunikuks. Hiljem taipasin, et flirt tulevikuga on kõige koletum konformism, alatu lipitsemine sellega, kes on tugevam. Sest tulevik on alati tugevam kui olevik. Muidugi mõistab ta kord meie üle kohut. Ja kindlasti ilma igasuguse pädevuseta.
  • Milan Kundera, "Romaanikunst". Tõlkinud Triinu Tamm. Loomingu Raamatukogu 11/12 1998, lk 23


 • Ka sotsiaalsete rollide esitajatel on oma ampluaa. Seda arvestamata imestatakse vahel, miks mõni ei saa hakkama lihtsa ja endastmõistetava alatusega. (lk 25)
 • Ausust saab rakendada alatuse teenistusse, vastupidi kindlasti mitte. Näib, et alatus on võimalusterohkem. (lk 32)


 • Poliitika ja koguni ametnike töö taandatakse liiga sageli mänguks. Ja mitte lihtsalt mänguks, vaid vaate- ja valemänguks. Väikese isikliku võidu nimel näikse olevat lubatud ka alatus, tüütamine, laiskus, otsene vale, tõe väänamine ja inimeste ärakasutamine. Mõne meelest on see naljakas, lisab elule värvi. Kahtlen selles. Otse vastupidi – iga ametniku, poliitiku, ajakirjaniku, teadlase ja üldse igaühe kohustus peaks olema tõepüüd ja aususetaotlus. Valemäng ja künism levivad kui ohtlik piisknakkus, peletades-suretades südametunnistusega inimesi.

Luule

muuda

 Lihtsalt alatu oleks end mitte tunda õnnelikuna,
  kui ollakse suuteline nii palju kannatama.