Rahvusvaheline õigus

Rahvusvaheline õigus on õigusharu, mis reguleerib riikide ja teiste rahvusvahelise õiguse subjektide käitumist. Esitab ennast tsiviliseerituse tundemärgina, aga lähtub üldiselt siiski tugevama õiguse põhimõttest.

Proosa

muuda
  • Rahvusvahelisi lepinguid peetakse ainult kasulikkuse pärast ja lepinguosalise sõjariistade kaotusel, vastasel korral muutub iga leping kurikuulsaks "paberilipakaks". Aga ärgu mõeldagu, et keegi naabri vammusest kinni haarates otsekohe ütleb: ma tahan seda omale. Kõigepäält püütakse kogu ilmale selgeks teha, et vammusekandja ise on süüdi. Ja seda seletatakse lausa päeva ajal, silmi pilgutamata, vähemagi häbita, sest on ju teada: inimesed on usklikud, kergeusklikud, ebausklikud. Kui tõendusi tahate, siis avage suured või väikesed ajaraamatud, veel parem — teil on silmad oma ümbruse vaatlemiseks.  • Rahvusvaheline õigus keelab nii ÜRO Harta kui ka tavaõiguse kaudu agressiooni, nii et sõja alustamine on keelatud igal juhul (ka kosmoses). Kuna sõda kahjuks siiski ära hoida ei suudeta, on olemas õigusakte selle kõige hullemate tagajärgede leevendamiseks.
  • Seda, et rahvusvaheline õigus kehtib ka kosmoses, otsustati varakult (selgesõnaliselt ÜRO peaassamblee resolutsiooniga detsembris 1961). [---] Kas on tegemist kaasmaalaste kaitsega või ajalooliste piiride taasloomisega, aga ükskõik kui läbipaistev ettekääne ka ei oleks, ollakse ikkagi päri sellega, et lihtsalt kallale tungida teistele ei tohi. See on ka kosmosesõja juriidilise olukorra aluseks. Kahjuks võib oletada, et kosmoses nagu maa pealgi leiutatakse põhjusi, miks siiski vägivalda kasutada. Tavalisim ettekääne on enesekaitse. Kuna ka see printsiip on rahvusvahelises õiguses olemas ja rahvusvaheline õigus kehtib ka kosmosetegevuste suhtes, siis on enesekaitseõigus olemas ka kosmoses.
  • Õigusreeglite olemasolu on aga midagi muud kui nende rakendamine. Rahvusvaheline õigus erineb riigisisesest õigusest mitmel moel, kuna globaalsel tasandil ei ole organeid, millel oleks tõhus võimekus kindlustada õigusreeglitest kinnipidamist või mis suudaksid nende rikkujaid vastutusele võtta.