Marianne Fricart, "Noor naine sülekoeraga" (1824)

Proosa

muuda
  • Süüdistus, et Õigeusu Kirik Ukrainas on Konstantinoopoli patriarhaadi sülekoer, on viimaste aastate jooksul kõlanud nii VÕK-i kui ka Moskvaga sõbralikes suhetes olevate kirikute esindajate suust. Tõestust sellele pole. Õigeusu Kirikule Ukrainas antud kinnituskiri iseseisvuse kohta (tomos) on iseseisva kiriku kinnituskiri, mis sõltuvussuhet Konstantinoopoli patriarhaadist kuidagi ei sätesta.
Suhted Õigeusu Kiriku Ukrainas ja Konstantinoopoli oikumeenilise patriarhaadi vahel on küll sõbralikud ja tihedad, aga pole mingeid märke, et viimane kuidagi esimese tegevusse sekkuks või dikteeriks, kuidas Ukraina kirik peaks käituma. Praeguses sõjaolukorras oleks see ka lihtsalt kohatu.

Luule

muuda

Ma olen kogelev vanker linnutee kraavis
ma olen sülekoer-käsigranaat