Ökosüsteem

Ökosüsteem on kõik, kes mingis piirkonnas elavad, üheskoos, koos oma elutegevuseks vajamine ja selle tulemusel tekkivaga ning terves omavahelises suhtevõrgus.

ProosaRedigeeri

  • Tasakaalulises ökosüsteemis peab kõik, mis kasvab, kõlbama kellelegi süüa, kõik, mis toodetakse, ka tagasi toodeteks saama. Kuna inimesed on ökosüsteemi osad, siis puutuvad kõik me tegevused ja plaanid ökosüsteemi protsessidesse.
    • Kalevi Kull, "Ökosüsteemsus". Schola Biotheoretica nr 44. Tartu: Eesti Looduseuurijate Selts, 2018, lk 7−22  • Enamik metsi ongi sellised, et ega nad enam ideaalsed ökosüsteemid pole, suur osa neist on istutatud ja hooldusraietega läbitud. Nad kõik on juba inimesest tugevalt mõjustatud, sest valikraiet on ju peaaegu alati tehtud. Päris ideaalne pole ökosüsteem kusagil, aga põhijoontes tuleb see ilmsiks siis, kui okaspuumets on saanud rahus olla vähemalt 200 aastat, väärislehtpuu puhul märksa kauem.


  • Levinud on ökosüsteemiteenuste ehk looduse hüvede hindamine inimeste huvide baasil, hiljuti on valminud ka vastav riiklik kaardistus. Selle uuringu tutvustuselt jäi kõrvu, et mingi ökosüsteemi hind sõltub suuresti sellest, kui oluliseks inimesed seda iseenda seisukohalt peavad. Siia on peidetud eeldus, et inimestel on üldse piisavalt täiuslikke teadmisi, et adekvaatselt sellist väärtusotsust teha. Ja piisavalt tarkust, et valida pikaajaline kasu lühiajalise asemel. Senine praktika näitab, et meil pole eriti kumbagi.

VälislingidRedigeeri

 
Vikipeedias leidub artikkel