Halastus on omakasupüüdmatu abi hädas olijale. Seda ajendab enamasti kaastunne.

Julio Romero de Torres, "Halastus" (1914)

Piibel

muuda
 • Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te maksate kümnist mündist ja tillist ja köömnest ning jätate kõrvale kaalukama osa Seadusest - õigluse ja halastuse ja ustavuse! Üht tuleb teha, kuid teist ei tohi jätta kõrvale!


Proosa

muuda


 • Tagasilükatud halastus võib muutuda julmuseks samamoodi kui ärapõlatud armastus vihkamiseks. (lk 13)
 • Kaastundest teiste vastu kasvab välja tuline, julge halastus; kaastundest iseenda vastu lääge, arg sentimentaalsus. (lk 28)


 • Tõeliselt külm inimene ei armasta iseennastki ega tunne iseenese vastu rohkem halastust kui teiste vastu.
  • Maria Jotuni, aforismikogust "Rändaja" (1933), tlk Endel Nirk LR 39/1971, lk 21


 • ... kui kõik, mis on harv, on kallis, miks siis halastus on odav?


 • [Maria ja Simon Darcourt:] "Kui sul just ei õnnestu arhiiviingliga jutule saada."
"Mina seda arhiiviinglit vist ei usu. Me ise oleme oma arhiiviinglid."
"Siis olen mina sinust tõsimeelsem usklik. Mina usun arhiiviinglit. Ma tean tema nimegi."
"Päh, teil keskajaihalejatel on igale asjale nimi. Keegi on selle lihtsalt välja mõelnud."
"Miks ei võidud seda kellelegi ilmutada? Ära ole nii kitsarinnaline, Simon. Arhiiviingli nimi oli Radueriel ja ta polnud lihtsalt arvepidaja; ta oli luuleingel ja muusade isand. Tal oli koguni sau."
"Mille ümber küllap põimusid maod nagu Hermese heeroldikepil."
"Mitte seda sorti sau, vaid ülemametniku sau. Üks tema tähtsamaid alluvaid oli elulooingel ja tolle nimi oli Väike Zadkiel. Just see ingel segas vahele, kui Abraham asutas Iisakit ohverdama, niisiis on ta halastuse ingel, ehkki suur hulk elulookirjutajaid halastust ei tunne."


 • Üksindus on mulle nagu teistele kiriku õnnistus. See on minu jaoks armuvalgus. Iial ei sule ma oma ust enda järel teadvustamata, et ilmutan enda suhtes halastust.


 • ... haletsus ja halastus võivad tähendada katset lepitada pimedusejõude, mis pole meid veel puudutanud.

Allikata

muuda
 • Liiga palju armu... toob kaasa täiendavaid kuritegusid süütute ohvrite vastu, kes ei oleks pruukinud ohvrid olla, kui õiglus oleks olnud esimesel ja arm teisel kohal.

Välislingid

muuda
 
Vikipeedias leidub artikkel