Pilvelõhkuja

väga kõrge hoone
Tüüpilised kõrgevõitu eluhooned Hongkongis

DraamaRedigeeri

  • [Sander:] Ja. Koduteel sõitsime jälle ühes, nagu tema soowil kokku olime leppinud. Nüüd ei pidanud ta enam suud. — Tema plaan on umbes seesama, mis sinulgi, kuid wõrdlemata suurem, julgem, ja seejuures poole odawam!
[Westmann:] piinatud põnewusel. Soo — kudas siis?
[Sander:] tähtsalt, hooplewalt. Amerika süstem. — Kõige uuem. — Ehitustehnika wiimane sõna. — Muidugi rauakonstruktsion. — Wähe tööd, wähe materjali. — Ja mis peaasi (käsi kõrgesse ajades) õhku — õhku, papa, — õhk ei maksa midagi — — ühe sõnaga: esimene Eesti pilwelõhkuja — wiiekümne wersta peale ümberringi näha!
[Westmann:] kõrwu hoides, ägawalt. Wiiekümne wersta peale! — — Sina kurat — sina wiimane kurat! — — Kas tal siis nii palju kapitali on?

ProosaRedigeeri

  • Selleks, et ülistada jaapani vaase - või kallima küüneotsa, fajanssi (nagu teie, esteedid), või pilvelõhkujaid (nagu teie, futuristid) - piisab näimisest.
Selleks, et kõnelda Jumalast, päikesest, armastusest - tuleb olla.
Luule on olemine: teisiti ei saa.
 
Vikipeedias leidub artikkel