Proosa

muuda
  • Kapitaal on liikuv kui elavhõbe; tema on tõsine kosmopoliitiline ollus ja tema mõjul muutub isegi inimene kosmopoliidiks. Taimestik otsib sooja ja vihma, kala sügavamat vett, inimene lahedamat elu, aga kapitaal kõrgemat protsenti. Ja protsenti otsides ei löö kapitaal millegi ees risti ette; ta saab nii sagedasti vennatapjaks, õenaerjaks, isamaa äraandjakski. Ja nõnda liikudes mõistab kapitaal ka sõjaolusid omakohaselt tarvitada, ta on valmis isegi sõda selleks välja õrritama, et oma protsenti tõsta. Lugege näituseks, mis Saksamaa vabrikandid sõjatööstusest kasu saavad. Või ehk mäletate veel, et lehtedest teade läbi käis, Inglismaal kinnitatavat ettevõtteid rahu vastu. Nagu oleks rahu mingisugune hädaoht, tule või vee uputus või suur keerdtorm, mis pühib maapinnalt inimese ja tema eluasemed. Nii muutlikud on vaated ja asjad protsenta lootes.


  • Suurim vahend üleminekuks kapitalistlikule tootmisviisile 18. sajandi Inglismaal oli tekstiilitööstus. Kangatootmises muutus kaubandustulu silmnähtavalt kapitaliks, kui see omandas kahekordse funktsiooni, ühelt poolt ostes masinaid ja toormaterjale ning teisalt ostes inimenergiat, mis neid käigus hoidis.
    • Eric Wolf "Europe and the People Without History" (1982) 9. ptk, "Industrial Revolution", lk 267.


  • Varandust arvutati aastasissetuleku järgi põhjusel, et suurem maaomand oli reeglina määratud päranduma põlvest põlve ühes tükis meesliini pidi (ingl. k. in tail mail). Seda ei olnud võimalik tükkideks jagada, et osa ära müüa näiteks tütarde või nooremate poegade toetuseks või katmaks jooksvaid kulusid. Hetkel maavaldust kasutav omanik sai arvestada ainult maavaldusest saadaval jooksva tuluga, kapitali ei tohtinud puutuda. Võimalikest meessoost pärijatest moodustus otsekui järjekord, mida abiellumisel hoolega silmas peeti. (lk 536)

Kirjandus

muuda