Margrethe Vestager

Taani poliitik

Margrethe Vestager Hansen (sündinud 13. aprillil 1968 Glostrupis Taanis) on Taani poliitik, alates 1. novembrist 2014 Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik ning 1. detsembrist 2019 üks kolmest juhtivast asepresidendist, kes juhib digiajastule vastava Euroopa volinikerühma.

Margrethe Vestager, 2019.


 • Terrorismiseadused tuleb üle vaadata. Ma ei kahtle selles, et 11. septembri varjus me läksime liiga kaugele omaenda seadusliku turvalisuse arvel, nii et me kallutasime tasakaalu üksikkodaniku ja terrorismivastase võitluse vahel. [---] Kogu maailmas vaidlevad poliitikud selle üle, kas me pole mitte läinud liiga kaugele ja unustanud, et igasuguse demokraatia aluseks on seaduse võim. Ja Taani poliitikud, kes ei julge selles diskussioonis osaleda, tõmbavad saba jalge vahele, kui see tõesti haiget teeb. • Kõigepealt väga lihtne asi: mulle tundub väga veider hääletada kellegi poolt, kes ei taha tegelikult töötada selles parlamendis, kuhu ta kandideerib. See oleks väga veider. Valimised käivad ka minu koduriigis Taanis ja ma arvan, et inimesed vaataksid kui hullu kedagi, kes kandideeriks parlamenti sõnumiga, et me kavatseme seal istuda käed ristis ja mitte panustada. Leidke keegi, kes tahab midagi teha.
 • Euroopa parlament, nõukogu ja komisjon asuvad sadade kilomeetrite kaugusel. Sa ei lähe sellest mööda nagu kohalikust omavalitsusest või nagu riigi pealinnas on võimalik vaadata, kus asub parlament või valitsus. Ma arvan, et meil on kalduvus suhtuda skeptilisemalt sellesse, mis asub kaugemal. Ma vähemalt ise tunnen nii. Sellepärast ma arvan, et kõige olulisem on liit riikliku ja Euroopa demokraatia vahel.
 • Me oleme aastakümneid vaeva näinud, et integreerida liikmesriike Euroopa Liitu, aga väga vähe, et integreerida Euroopa Liitu liikmesriikidesse.
 • Kui me soovime seista vastu kliimamuutusele, siis on tegemist teistsuguse majanduskasvuga, mis tuleb teistsugustest tegevustest, kui majanduses, mida iseloomustab tarbijalikkus ja asjad, mida me sooviksime vältida, nagu plastiku ülemäärane kasutus jne. Me peame kasutama kohustuslikke tegevusi selle dünaamika loomiseks. Kliimamuutus on üks neist, Euroopa kapitalituru loomine, digitaalse ühisturu toimimine.
 • Kõige olulisem on, et konkurents tagab taskukohased hinnad. Ettevõtted on sunnitud tarbijale valikuid pakkuma. Nad on samuti sunnitud olema innovatiivsed, et pakkuda uusi lahendusi, uusi meetodeid asjade tegemiseks, uusi tehnoloogiaid. Me näeme neil turgudel, mis on väga kontsentreerunud ja kus on väga vähe konkurentsi, et hinnad kalduvad olema kõrgemad. Seal ei ole nii palju valikut ja ei ole sellist dünaamikat, nagu on konkurentsiga turul.
 • Mitte igaühel ei ole palju raha. Mõne inimese jaoks on väga oluline, et hinnad oleksid madalad, sest nad elavad väikse eelarvega. Konkurents aitab seda tagada.
 • Oluline on, et me nõuame ausat konkurentsi Euroopas, aga me seisame ka sinu eest, kui sa satud ebavõrdsesse konkurentsiolukorda maailmaturul. On palju ebaausaid asju. Me oleme väga avatud ettevõtlusele, aga teised turud ei ole samavõrd avatud Euroopa ettevõtetele. Seda tuleb muuta.
 • [Danske Panga rahapesujuhtumist:] Juhtum ise on tohutult piinlik ja asjaolu, et järelevalve ei tegutsenud oma nime vääriliselt, see on piinlikkus piinlikkuse otsas. Oli nii palju hoiatusi. Nüüd Euroopa Pangandusjärelevalve uuris asja ja nad leidsid, et asja ei menetletud nii nagu oleks pidanud. Ja ma leian, et see on skandaal, et nad lihtsalt hääletasid selle maha, öeldes, et sellel ei ole mingeid tagajärgi. Nii et ma arvan, tõepoolest, komisjon peab sellega edasi minema, sest asjad ei toiminud nii nagu oleks pidanud. Järelevalve peab tegema järelevalvet, mitte lihtsalt ütlema, et me ei uuri rohkem.
 • - Kui kindel te olete, et te üldse järgmises komisjonis olete?
- Mul pole vähimatki ettekujutust. Aga ma olen aastate jooksul õppinud, et sa ei saa midagi, kui sa seda ei küsi, isegi mitte eitavat vastust. Siiamaani ei ole ma saanud kiiret "ei" vastust, nii et võib-olla ma saan aeglase "jah" sõna.


 • Mõned neist platvormidest on ühtaegu mängijad ja kohtunikud, kuidas see saab õiglane olla? Me ei lepiks kunagi jalgpallimänguga, kus üks meeskond on samal ajal ka kohtunik.
 • Some of these platforms, they have the role both as player and referee, and how can that be fair? You would never accept a football match where the one team was also being the referee.

VälislingidRedigeeri