• Olen väljendanud oma kindlat vastuseisu vägivaldsele pingele, kuid on olemas teatud konstruktiivne vägivallatu pinge, mida on vaja kasvamiseks. Sokratese arvates oli vaja inimmeeles tekitada pinge, et vabaneda müütide ja pooltõdede haardest ning jõuda loova analüüsi ja objektiivsete hinnangute vabale maale, ning samamoodi peame ka meie märkama vajadust vägivallatute kriitikute järele, kes tekitaksid ühiskonnas pinge, mis aitaks inimestel välja ronida eelarvamuste ja rassismi pimedatest mülgastest ning tõusta üksteisemõistmise ja vendluse ülevasse kõrgusesse.