Proosa

muuda
  • Raha kujund võtab imeväärselt kokku selle, mida tahame siin rituaali kohta väita. Raha annab kindlaksmääratud, välise, äratuntava märgi toimingutele, mis muidu oleksid segased ja vaieldavad; rituaal muudab sisemised seisundid nähtavateks välisteks märkideks. Raha annab standardi väärtuse mõõtmiseks; rituaal standardiseerib olukordi ja aitab nii neid hinnata. Raha loob seose oleviku ja tuleviku vahele; sedasama teeb rituaal. Mida enam me selle kujundi rikkuse üle mõtiskleme, seda selgemaks saab, et see polegi mingi kujund. Raha on lihtsalt üks äärmuslik ja eriline rituaalitüüp. (lk 142)


  • Pidasin akadeemilisi standardeid siiski natuke paremaks ja kõrgemaks, [aga tegelikult] on akadeemias viha, võitluslikkust ja ebaausust. Teiseks arvasin miskipärast, et inimesed on targemad. Ikka väga palju leidub ebaprofessionaalsust, rumalust, kitsarinnalisust – palju rohkem, kui oleks arvanud. (lk 21)
    • Jüri Allik, rmt: Virgo Siil, "Teadlane miiniväljal. Lähen ütlen tihastele, et teeme uuesti", Argo, 2019